Jdi na obsah Jdi na menu
 


... to se tenkrát pašovalo !

26. 8. 2017

sabata---vyska.jpg

Pašerácká čest a sláva

 

    Už je to dávno, co kvetlo v Orlických horách pašeráctví. Bylo jako zakázané ovoce, a zřejmě proto mnohým chlapům tolik chutnalo. Říkávalo se, že každý pašerák je jednou nohou v kriminále a druhou v hrobě, takže chléb získaný pašováním byl tvrdě zasloužený.

   Ale časy byly těžké, práce málo a na nuzných políčkách se toho také moc neurodilo. Zvláště pak v době velké hospodářské krize, a zejména po převzetí moci Hitlerem na počátku roku 1933, se začala situace na hranicích přiostřovat.

   Prudce se zvýšilo podloudnictví, které bylo ve většině případů způsobeno katastrofální bídou v pohraničních oblastech, a také tak bylo Finanční stráží chápáno a vysvětlováno.

   Chudina v pohraničí považovala pašování za svůj oprávněný zdroj příjmů, a německé obyvatelstvo na československé straně bylo proti finanční stráži naladěno.

˜

 

   Dne 7. září 2017 v odpoledních hodinách se v horské chatě Na rozcestí v Českých Petrovicích konala malá slavnost, nad kterou převzali záštitu společně s obcí České Petrovice i „ páni celníci “ z Východočeského klubu celních veteránů. Hlavním programem byl slavnostní křest knihy králického občana p. Jaroslava Šabaty, který pod taktovkou a námětem Jirky Panuše – emeritního celního inspektora (… alespoň autor to tak tvrdí!)  napsal knížku pod názvem:

 PAŠERÁCKÁ  ČEST  A  SLÁVA.

      V úvodu tohoto setkání, kterého ho se zúčastnilo na padesát osob a to nejen z Českých Petrovic, ale i z okolí (manželé Synkovi, Filipovi, Neterdovi, p.Libor Pařízek badatel z Rychova nad Kněžnou a další) byl promítnut film, který měl přiléhavý název k celé akci „ … TO SE TENKRÁT PAŠOVALO ! “ Film zpracoval p. Jiří Flídr, který pro něj nejenom napsal scénář, ale i film režíroval, držel v ruce kameru a nakonec i sestříhal.

     Po té autor „pašeráků“ povyprávěl o tom jak kniha vznikala a co všechno bylo třeba k tomu, aby byla napsána. Nakonec byla beseda s návštěvníky, kde Jirka Panuš vyprávěl o tom jak navštěvoval tehdy ještě žijící příslušníky Finanční stráže a pašeráky žijící v Králickém regionu, zachycoval jejich vyprávění na magnetofonový pás a sbíral jejich dobové fotografie. A také o tom jak s Jirkou Flídrem natáčeli již zmiňovaný film.

   Besedu moderoval p. Arnošt Juránek – nakladatel, který ji vedl zajímavou formou a dokázal u přítomných vzbudit vzpomínky na časy dávné i nedávné;  mnozí zúčastníků tak zavzpomínali na dobu, kdy se pašovalo a to nejenom přes „ zelenou “, ale i při cestách do bývalých zemí „ lido-demo “ po silnici, vlakem i letadlem.

      V závěru je třeba poděkovat i emeritnímu celnímu radovi Bohumilu Brandejsovi, který besedu doplňoval o své zkušenosti z regionu bývalého celního úřadu Rychnov nad Kněžnou, který z funkce ředitele několk let řídil a p. Františku Halásovi za technickou pomoc.

   Nemalou zásluhu nad vznikem této besedy a jejím hladkým průběhem měl starosta obce České Petrovice p. Miloš Roušar.

-pnš-

 

Náhledy fotografií ze složky Pašerácká čest a sláva -7.09.2017