Jdi na obsah Jdi na menu
 


21. září - Den sv. Matouše

17. 9. 2017

 

Svatý Matouš

 

asdf.png

Rembrandt van rinj :  svatý Matouš s  andělem

   Svatý Matouš, apoštol, evangelista a možná také mučedník, je v evropském kontextu považován za patrona účetních, bankovních a také finančních úředníků a celníků. Centrum kultu je v italském Salernu. Jeho ostatky jsou uloženy v tamní katedrále, která je mu také zasvěcená.

 

    Celník jménem Levi z Kafarna na Genezaretském jezeře opustil jednoho dne svoji celnici a přidal se k Ježíši Nazaretskému. V tomto společenství dostal jméno Matouš, což znamená „Dar Boží“. Stal se autorem původně aramejského textu, který byl velmi záhy přeložen do řečtiny a je považován za evangelium. Tento text vznikl někdy mezi lety 41/42 až 50 a jeho autor – na rozdíl od jiných – byl osobně účasten mnoha dějů, o kterých napsal. Podle tradice to však byl anděl, který mu slova evangelia našeptával. Proto je s ním také mnohdy vyobrazován jako se svým symbolem. Dalšími atributy mohou být kniha, svitek, pero, někdy měšec, sekyra nebo meč, najde se výplatní tabulka. Vždy jde o muže v letech, mnohdy s dlouhým plnovousem. O konci pozemské cesty apoštola Matouše se zprávy různí. Jedna z nich dokonce připouští, že v Etiopii, kde dlouho a úspěšně působil, zemřel klidnou smrtí. Ve výkladech však převažují takové, které zakládají nárok na mučednickou úctu.

 

      Za nejslavnější vyobrazení bývá obvykle pokládán cyklus z kostela sv. Ludvíka v Římě z roku 1602, jehož autorem je Michelangelo Caravaggio. Svátek tohoto světce připadá na 21. září. V Čechách patří mezi nejznámější vyobrazení sv. Matouše od Mistra Theodorika v karlštejnské Kapli sv. Kříže. Není tu však mnoho kostelů, které by mu byly zasvěcené.

 

     Nejpočetněji jsou zastoupeny v královéhradecké diecézi. Ovšem i tam existuje pouze devět farností v nichž je kostel zasvěcený sv. Matoušovi - tři jsou farní (v Lipolticích, Míčově a Třeboníně), filiální, nebo kaple jsou v Dolanech u Jičína, Hradišťku (farnost Vysoké Veselí), Jedlové (farnost Deštné v O.h.), Michalovicích (Bohdaneč u Zbraslavic), Štěpánově (Skuteč) a Záhornici (Městec Králové). Ve zbytku Čech a Moravy je pouze 16 kostelů zasvěcených sv. Matoušovi.

—

      Východočeský klub celních veteránů má své sídlo na Horní Lipce v Králíkách; nejbližší kostel zasvěcený patronu celníků sv. Matoušovi je v nedaleké Červené Vodě, ale to už je v arcidiecézi Olomoucké; turistická trasa vedená přes klášter na Hoře Matky Boží v Králíkách – Hedeči čítá 15,1 km; kostel sv. Matouše byl v Červené Vodě vybudován v letech 1683 – 1686 a jeho hlavní oltář je vyzdoben obraze sv. Matouše píšícího evangelium, který namaloval mistr A. Henke v roce 1766.

—

 

Použito textu knihy: Marie Macková - Finanční stráž v Čechách 1842 - 1918

 

 

 

 

 

 

 

 

·