Jdi na obsah Jdi na menu
 


22. sněm Vojensko-historického klubu Erika Brno v Králíkách

19. 3. 2018

     

22. sněm Vojensko - historického klubu ERIKA Brno z.s.

  

  V sobotu dne 10. března 2018 od 09:30 hodin v prostorách Evropského domu v Králíkách konal 22. Sněm Vojensko - historického klubu Erika Brno (http://militaryclub.info/index.htm). Tento klub, který patří k nejstarším klubům tohoto zaměření v České  republice byl založen v roce 1996 a v daném čase má 42 členů.

 

      Personálně klubem prošlo za dvacet let od jeho založení ( http://www.militaryclub.info/erika/vyroci/20let.html) a registrace u MV ČR v roce 1996 celkem 135 osob, přičemž průměrně se členská základna pohybovala meziročně kolem 35 - 40 osob. V současné době má klub čtyřicet dva členů.

    Základna je věkem, zkušenostmi a teritoriem velmi široká, i přes místo jeho založení. Nejmladší člen klubu se narodil teprve rok po jeho založení v roce 1997 a nejstarší v roce osvobození Československa, v roce 1945. V průběhu let byli členy klubu státní občané další čtyř zemí světa (SRN, Slovensko, PLR, Lotyšsko). Zajímavostí je, že drtivá většina členů klubu v současné době nežije v Brně, kde byla organizace založena, ale v nejrůznějších koutech naší vlasti, někteří i mimo ni v Evropě.

 

     Členové klubu jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích. K hlavním patří sekce Historické jednotky a sekce K–S 14 Králíky (http://cihelna.militaryclub.info/), ke které Východočeský klub celních veteránů má nejblíže a od svého založení v dubnu 2011 s ní úzce spolupracuje. Někteří celní veteráni a spolupracovníci VKCV jsou dlouholetými členy Eriky Brno,  a z jejich popudu vznikla stálá expozice historie Finanční stráže 1918–48 v Muzeu čs. opěnění z let 1935-38, na pěchotním srubu K-S 14 „ U cihelny “ a Východočeský památník celnictví v Králíkách je těsně před dokončením.

     Vojensko-historický klub Erika Brno má ve svých stanovách několik zajímavých článků a bodů, které by se mohli hodit i pro práci samotného VKCV HL:

  • členské příspěvky (350,- Kč/rok) musí člen klubu uhradit na účet Eriky nejpozději do posledního dne roku na rok nadcházející; pokud tento členský příspěvek není připsán v daném termínu na účet VHK Erika ztrací člen klubu zcela automaticky své členství pro neplnění základní povinnosti člena, tj. řádně a včas platit členské příspěvky;
  • člen klubu se musí zúčastnit Výročního sněmu a to nejméně jedenkráte za dva roky; v případě neúčasti dvakráte po sobě je též z klubu automaticky vyloučen pro neplnění základní povinnosti;
  • pokud dojde k tomu, že takto členství ztratí, může o něj znovu požádat, ale z roční zkušební lhůtou a s úhradou nového vstupního příspěvku; v tomto zkušebním roce nemá hlasovací právo ani právo být volen do orgánů Eriky.

     Sněm Eriky proběhl podle všech náležitostí a zvyklostí, nebyl sice volební rok pro prezidium a orgány klubu, ale program byl splněn ve všech bodech a doplněn zajímavým promítáním videosekvencí a fotografií z akcí historických jednotek a sekce K-S 14.                                    

                                                                                                                  -pnš-                                                                                                                                                     

Foto: -pnš-