Jdi na obsah Jdi na menu
 


95. výročí vzniku RČS v Horním Jelení a u pěchotního srubu K-S 14 dne 27. října 2013

3. 11. 2013

Vzpomínkové akce při příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatné Československé republiky

   Dne 27. října 2013 se již potřetí setkali příznivci zejména celnické historie, aby si připomenuli 95. výročí vzniku společného státu Čechů a Slováků a významného podílu našich  předchůdců na jeho utváření i obraně jeho hranic. Východočeský klub celních veteránů byl v letošním roce hlavním garantem a organizátorem akcí, nad jejichž konáním převzal záštitu pan generální ředitel Celní správy ČR, brig. gen. Pavel Novotný.

   Významným přínosem pro uspořádání akce byla spolupráce s vedoucími služebními funkcionáři celních úřadů pro Královéhradecký a Pardubický kraj, Spolkem historie celnictví a finanční správy Slovenské republiky a Finanční správou Slovenské republiky. Kromě tradičních hostů jsme letos poprvé přivítali delegaci Finanční správy SR v čele s víceprezidentkou Ing. Danou Meager, generálním ředitelem sekce daňové a celní plk. Danielem Čechem a ředitelkou kanceláře prezidenta Finanční správy SR Mgr. Andreou Stoklasovou. Pozvání přijali také první náměstek MF ČR RNDr. Ladislav Minčič, generální ředitel daňové správy ČR Ing. Jan Knížek, plk. David Chovanec zástupce GŘ GŘC, starostka města Králíky se starostou města Horní Jelení a řada dalších.

  V dopolední části jsme v Horním Jelení uctili památku JUDr. Emila Martince, kdy zástupci jednotlivých složek položili kytice u pamětní desky na budově městského úřadu a vystupující řečníci připomenuli význam jeho osobnosti pro celnictví nově vzniklé Československé republiky. Východočeský klub celních veteránů využil této příležitosti také k tomu, aby ocenil pamětními medailemi prvního náměstka MF RNDr. Ladislava Minčiče, starostu Horního Jelení pana Petra Tupce a por. Ing. Jitku Fajstavrovou. Po ukončení vzpomínkové akce následovalo krátké pohoštění v budově Městského úřadu a odjezd do objektu CS v Horní Lipce. Po slavnostním obědě se stalo již tradicí otevření menší  výstavky, která byla tentokrát zaměřena na historii služebních stejnokrojů v CS, výkon služby na hranicích mezi ČR a SR od rozdělení Československa v lednu 1993. Významným přínosem byla sbírka celnických medailí a odznaků z celého světa, kterou přivezl kolega Vallo.

  V 15:00 hodin se účastníci začali postupně přemisťovat k pěchotnímu srubu K-S 14 „U Cihelny“, kde je koncertem přivítala Dechová harmonie Letohrad. V 15:30 hodin byla zahájena státními hymnami vzpomínková slavnost na počest příslušníků Finanční stráže, kteří jako členové jednotek Stráže obrany státu položili své životy při obraně vlasti v letech 1938 a 1939. Po projevech zástupců jednotlivých delegací, byly položeny věnce u repliky hraničního sloupu, který symbolizoval státní hranici. Také v odpolední části byli pamětními medailemi oceněni Ti, kteří východočeským celnickým veteránům dlouhodobě pomáhají při realizaci jejich akcí a pomáhají propagovat historii celnické profese. Celkem bylo oceněno patnáct osob, k nimž se řadí i kolegové Jaroslav Bárta a Jan Halbrštát. Po ukončení vzpomínkové akce se účastníci vrátili na Horní Lipku na slavnostní večeři. Po večeři se rozproudila diskuze, a příznivci kvalitní hudby se přesunuli do stanu, kde koncertovala Posádková hudba CÚ Ústí nad Orlicí (revival). Někteří z účastníků setrvali na Horní Lipce až do pondělního rána.

  Pondělní sváteční den zdaleka nebyl pro všechny dnem volna. Východočesdký klub velních veteránů vytvořil podmínky pro pracovní setkání zástupců Celní správy ČR a Finanční správy Slovenské republiky se zástupci majitelů ochranných známek. Na toto jednání přijel v ranních hodinách také generální ředitel slovenských celníků plk. Ing. Jozef Turčák.

Ñ

    Letošní akce byly ze strany všech jejich účastníků hodnoceny velmi dobře. Mimořádně si vážíme bezprostředního ocenění ze strany zástupců Finanční správy SR, zejména paní víceprezidentky Ing. Dany Meager. Velmi nás těší také ocenění od kolegů ze Spolku histórie colníctva a finančnej správy SR a to jak těch ústních přímo na místě, tak i těch, jež nám v průběhu celého týdne docházejí e-mailovou poštou.

     Využíváme této příležitosti také k tomu, abychom jim poděkovali za finanční příspěvek zaslaný na účet veteránský účet. Jedinou negativní skutečností, která se promítala do celého průběhu vzpomínkových akcí, je situace související s budoucností historické budovy Finanční stráže v Horní Lipce. Přes veškeré úsilí členů rady VKCV se bohužel nedaří změnit názor vedení CS na nepotřebnost objektu. Naprostá většina účastníků vzpomínkových akcí, stejně jako členové VKCV, toto rozhodnutí nechápe a plně podporuje naše úsilí o záchranu objektu.

 

     Chtěli bychom všechny ujistit, že dokud bude existovat byť jen špetka naděje, budeme se snažit o uchování objektu v majetku celní správy ČR.  Inspirací nám jsou obnovené historické nápisy srubu na K-S 14, které tam navzdory zradě napsala v roce 1938 tehdejší osádka -  „ Byli jsme a budem “  a „ Vytrváme ! “  

   Vzhledem k neustále se opakujícím dotazům a dohadům, vztahujícím se k objektu na Horní Lipce, se rada VKCV rozhodla vypracovat otevřené prohlášení, ve kterém bude detailně popsána historie objektu, jeho využití po roce 1991 a možné využití pro současné potřeby CS a Spolku celníků, včetně průběhu jednání s vedoucími služebními funkcionáři CS, jejich stanovisky atd.

Ñ 

  Na závěr bychom chtěli poděkovat za podporu všem, kteří se podíleli na organizaci vzpomínkových akcí. Děkujeme zejména panu GŘ brig. gen. Pavlovi Novotnému za převzetí záštity a osobní účast na této akci, ředitelům krajských celních úřadů plk. Jiřímu Pražákovi a plk. Petru Kašparovi za personální a materiální podporu i svoji osobní účast.

      Poděkování patří dlouhé řadě těch, kteří pomohli svou účastí v čestné stráži či čestné jednotce, instalací výstavky apod. k důstojnému průběhu akcí. Nelze opomenout ani ty, kteří připravili potřebné zázemí a v neposlední řadě ty, kteří na úkor svého osobního volna zajišťovali celý prodloužený víkend stravování a občerstvení. Děkujeme také všem, kteří přijali naše pozvání a svoji účastí ocenili práci organizátorů.

       Nashledanou v Horním Jelení a před pěchotním srubem K-S 14 při oslavách 96. výročí vzniku Republiky Československé.

Dne 1. listopadu 2013

                                                                Rada VKCV HL