Jdi na obsah Jdi na menu
 


CIHELNA 2012 - fejeton od Ladislava Brůhy

10. 9. 2012

     Ve dnech 17. 8. – 18. 8. 2012 se v Králíkách uskutečnil  15. ročník akce  „Cihelna“. Kromě vojensko-historických ukázek jsou do programu pravidelně zařazovány také statické a dynamické ukázky z  činnosti bezpečnostních sborů a složek Integrovaného záchranného systému (IZS).

     Celní správa ČR se poprvé zúčastnila  „Cihelny“ v roce 2006, kdy jsme využili nabídky organizátorů zapojit se prostřednictvím Klubu celníků Orlicko do pořadatelského týmu. V letošním roce jsme tedy již po sedmé spolupracovali se všemi složkami, které se na  zabezpečení této mimořádné akce podílejí. Vzhledem k tomu, že CS se prakticky  se všemi setkává při plnění svých kompetencí na základě součinnostních dohod nebo v rámci IZS, byla i letošní spolupráce na „Cihelně“, z pohledu Východočeského klubu celních veteránů (VKCV),  bezproblémová a všemi partnery velmi dobře hodnocená.

     Mimořádně významným prvkem naší účasti je možnost prezentovat před veřejností ukázky výcviku příslušníků CS, technického vybavení a také  praktické výsledky naší činnosti. Řada účastníků se právě tímto způsobem seznámila s oprávněními celníků v oblasti státního odborného dozoru v silniční dopravě, ochraně práv duševního vlastnictví, správě spotřebních daní  a řadou  dalších, které vyplývají z celních předpisů. Jako každý rok byly předmětem zájmu návštěvníků ukázky služební kynologie. V rámci expozice celní správy byl v letošním roce věnován prostor také historii Finanční stráže. Ohlasy návštěvníků byly veskrze pozitivní.

    V letošním roce poprvé nezajišťovala dynamickou ukázku na ploše bojiště SON GŘC, ale ukázka byla připravena a provedena 3. odborem CŘ Hradec Králové. Chtěl bych  ocenit profesionální vystoupení našich kolegů ze 3. odboru v dynamické ukázce před téměř dvaceti tisíci diváků, kteří kromě vlastního obsahu ukázky mimořádně pozitivně hodnotili možnost slyšet, díky použité technice, také komunikaci celníků během zásahu.

    Využívám této příležitosti, abych poděkoval všem kolegům z řad CS, za nezištnou pomoc při přípravě a vlastním průběhu statických i dynamických ukázek, ale také v oblasti týlového zabezpečení. Jsem rád, že i vedení CŘ Hradec Králové a CÚ Ústí nad Orlicí vzalo tuto akci za svou, což potvrzuje nejen podporou, ale také opakovanou účastí služebních funkcionářů. Spolu se  členy rady VKCV bych chtěl vyjádřit naději, že připravované organizační změny k 1. lednu 2013 nijak neovlivní účast celníků na „ Cihelně 2013 “.  Členové VKCV již teď nabízejí pomoc a spolupráci.

    Nemohu také opomenout mimořádně pozitivní roli, kterou od roku 2006 sehrává Mgr. Martin Šesták. Jako koordinátor spolupráce CS se všemi složkami, které se na Cihelně podílejí, si získal zasloužený respekt těch, se kterými spolupracuje. Bezesporu mu za to patří velké poděkování, neboť právě jeho práce se výrazně podílí na hodnocení CS zejména ze strany  armády.

     Jménem rady VKCV bych chtěl poděkovat také členům a příznivcům VKCV, kteří se aktivně zapojili do přípravy a průběhu akce. Je potěšitelné, že jejich počet se zvyšuje. 

     Na úplný závěr si dovolím za členy a příznivce VKCV odpovědět na otázku, kterou položil při závěrečném nástupu všem přítomným velitel sil podpory AČR, brigádní generál ing. Ján Gurník:  „ Chceme Cihelnu 2013  ? “    ANO !

 

                                      Ladislav Brůha
                                           emeritní celní rada
                                      člen rady VKCV a  klidný reportér