Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cihelna 2018

26. 8. 2018

VÝCHODOČESKÝ KLUB CELNÍCH VETERÁNŮ a CIHELNA 2018
      Letošní 21.ročník    vojensko – historické vzpomínkové akce „ CIHELNA “ se uskutečnil ve dnech 17. – 18. srpna v Králíkách.  Hlavní ukázka „ Od zrady k válce“ připomenula účastníkům události z let 1938 – 1939, které předcházely druhé světové válce. Horké počasí letošního léta, které po celou dobu provázelo  návštěvníky této akce, kladlo vysoké nároky zejména na účinkující v dynamických ukázkách. Potřinácté  se na programu podíleli příslušníci Celní správy ČR, kteří prezentovali historii i současnost celnické profese. Ze služebních funkcionářů celní správy našli tentokrát cestu do Králík představitelé Celního úřadu pro Pardubický kraj, který byl garantem účasti celníků.  


     Východočeský klub celních veteránů, který je nedílnou součástí pořadatelského týmu, stejně jako v minulých letech v rámci svých možností, podpořil účast příslušníků celní správy. Pro kolegy v činné službě jsme zajistili ubytování a  stravování. Jsme rádi, že pozvání na Cihelnu 2018 přijali zástupci Finanční správy SR a představitelé Spolku histórie colníctva a Finančnej správy SR, kterým jsme připravili potřebné zázemí  a doprovázeli je během jejich pobytu.


    Stejně jako v předchozích šesti létech zajišťoval VKCV  občerstvení ve stanu pro hosty VIP a stánkový prodej pro veřejnost. Naše služby byly VIP hosty a zejména návštěvníky akce opět velmi dobře hodnoceny.  Na přípravě naší účasti a vlastním průběhu akce se podílelo více jak čtyřicet členů, příznivců a podporovatelů našeho klubu. Velice nás těší, že kromě těch, které jsme oslovili, nabídla pomoc nemalá řada dalších zájemců, takže s obsazením jednotlivých pracovišť nebyl tentokrát žádný problém.


   Jako každým rokem jsme využili Cihelny k řadě jednání s přítomnými představiteli samosprávy, členy pořadatelského štábu a zástupci dalších složek, podílejících se na organizaci akce. Vzhledem k tomu, že za AČR bylo garantem akce Ředitelství Agentury logistiky Stará Boleslav, uvítali jsme příležitost k debatě s plk. Ing. Zdeňkem Kolomým, zástupcem ředitele agentury a velícím důstojníkem akce Cihelna 2018. Od roku 2013 se pravidelně uskutečňuje setkání s panem hejtmanem Martinem Netolickým, se kterým jsme projednávali záležitosti týkající se využívání bývalého objektu CS v Horní Lipce a podpory naší činnosti. Páteční večerní posezení na Horní Lipce se slovenskými kolegy a příslušníky celní správy ČR nepochybně přispělo k další vzájemné spolupráci. 
   

Stejně jako v loňském roce, prověřila kvalitu našich potravin a dodržování hygienických pravidel Veterinární služba AČR. Především díky manželům Žďárským, kteří zpracovali „ terénní hygienický pasport “, jsme zajistili  vše potřebné a byli jsme hodnoceni velmi dobře. Za to jim patří naše velké poděkování. Rovněž kontrola zaměřená na dodržování požárních předpisů proběhla bez závad. Stejně tak jsme byli připraveni i v oblasti revizí elektrospotřebičů.


      Pro některé členy pracovního týmu začala fyzická příprava Cihelny již v úterý 14. srpna  a  skončila odevzdáním a uskladněním věcí v pondělí 20. srpna;  řada dalších věnovala ze svého volna několik dnů. Všem bez rozdílu patří naše poděkování, bez jejich podpory bychom se nemohli akce zúčastnit. O to více nás těší ochota členů pracovního týmu pomáhat na této akci i nadále.  Jmenný seznam s uvedením příslušných činností je přílohou tohoto příspěvku. Zejména díky jim, můžeme připravovat akce zaměřené na oblast profesní historie, které jsou finančně velmi náročné. Kromě těch tradičních, připravujeme v lednu 2019 I. konferenci historiků věnovaných historii cla, celnictví a Finanční stráže u příležitosti 150. výročí narození nestora čs. celnictví JUDr Emila Martince.


           Definitivní tečkou za každým ročníkem Cihelny pak bývá její vyhodnocení, na kterém se sejdou zástupci všech zúčastněných složek. Vzhledem k tomu, že máme opět k dispozici zázemí  areálu na Horní Lipce, bude se letošní vyhodnocení  konat dne 4. října 2018 znovu na Horní Lipce v sídle našeho klubu, který ho bude již tradičně zajišťovat..
    Představitelé AČR potvrdili armádní angažmá i na 22. ročníku Cihelny v roce 2019. O účast bude mít zájem nepochybně i náš klub. Definitivní rozhodnutí učiní výroční členská schůze v únoru příštího roku. O tom, jaký bude rozsah naší účasti, rozhodne také jednání s vedením města Králíky, které se pravděpodobně po říjnových volbách obmění. Na závěr popřejme akci Cihelna 2019 hodně zdaru.
                                                        Za  radu VKCV: Ladislav Brůha, místopředseda

Personální  zajištění akce  ve dnech 13. – 21. srpna 2018

Pondělí 13.8. – vytyčení prostor pro VKCV,posekání plochy- Fišer, Brůha ;    
Úterý 14.8   - doprava materiálu z Hanušovic a Horní Lipky – Brandejs, Brůha ; 
příprava materiálu k odvozu - Vacek  ;         
Středa 15.8. od 7.30 – doprava materiálu ze SOU DL – zahájení stavby zázemí    Brůha, Štěpán M., Brandejs, Kárník st., Novoselský, Jireš, Bartoš ;
Čtvrtek 16.8. od 7.30 – dostavba zázemí - Brandejs, Brůha, Mamula(odp.), Novoselský, Kárník st.,  Kelnar, Štěpán M. ;
Prodejní stánek -  smíšené zboží : Hornochová ; 
Obsluha kuchyně a jídelny na HL: Šoková, Fišer, Kelnar od 17.00 ;

Pátek 17.8. 
Příprava stravy do VIP – 2 x Brůnová, Molková, Gabrisová, Šnydrová ;
Příprava stanu VIP – Maixnerová + 4 ;
Stravování a obsluha na HL – Fišer + kuchyně ;
Pohotovostní řidiči – Brandejs, Šoková ; 
Prodej pro návštěvníky od 9.00 nástup, na pozice a příprava pracovišť v 8.00, u přespolních nejpozději do 10.00 hodin ;
Grilování včetně prodeje -  Halbrštát, Hornochová ;
Polní kuchyně – Brandejs, Šnydr ;
Pivo -  Bittner, Jeníková ;
Limo – Zischková, Steklá ;
Pito, ovocné pivo – Kohlová + 1 ;
Párky, káva, čaj,cukrovinky – Štěpánová , Švédová ;
Guláš, zelňačka – Kelnar, Bžoňková, Brůžová ;
Zásobování, odpadové a vodní hospodářství: Mamula ; 
Obsluha jídelny na Horní Lipce: Kelnar 7.00 – 9.00; Vágnerová, Nožková, Schauer - od 17.00 ;

Sobota 18.8.
Obsluha kuchyně a jídelny na HL: Nožková, Vágnerová (do 8.00); Molková ,                                                  Kelnar od 17.00 ;
Pohotovostní řidiči:  Šoková, Brandejs ;

Jednotlivá prodejní místa budou připravena k prodeji v 7.00                                                         
Prodejní stánek 1.  – pivo světlé, polotmavé 
 Bittner, Slavík, Marešová ;

Prodejní stánek 2. kolča, limonáda 
 Zischková, Steklá ;

Prodejní stánek 3.  – pito, ovocné pivo 
Vágnerová, Schauer, Nožková ;

Prodejní stánek 4. –  párky, cukrovinky, káva, čaj, nanuky
 Štěpánová, Švédová ;

Prodejní stánek 5. – steaky, klobásy
 Bžoňková, Brůžová ;

Prodejní stánek 6. – guláš, polévka
Šurýnovi, Mládenková ;

Prodejní stánek 7.(Bierbárek) – pivo světlé, polotmavé 
Kárník ml., Jeníková ;

Prodejní stánek 8. – kolča, limonáda 
Kohlová + 1 ;

Udírna, gril: 
 Halbrštát, Beran, Bartoš ;

Polní kuchyně: 
Brandejs., Štěpán M., Šnydr, Kelnar ;

Stan pro VIP – občerstvení,stravování 
 Maixnerová I. + 4, Brůnová Lída, Šubert, Gabrisová, Šnydrová ;

 Zásobování,odpadové a vodní hospodářství 
  Mamula, Kárník st.;

Likvidační četa po skončení akce:
Brůha, Štěpán M, Brandejs, Kárník ml. a st., Halbrštát, Schauer, Bartoš, Vágnerová, Štěpánová, Fišer, Šnydr, Bittner ;
Pro VIP : Maixnerová + 1 , Brůnová L., Šubert, Gabrisová, Šnydrová ;

Úklid a uskladnění materiálu na Horní Lipce, vrácení materiálu, vyúčtování

Neděle 19.8.  – Brůha, Brandejs ;

Pondělí 20.8.  – Brůha, Brandejs ;

 

Náhledy fotografií ze složky Cihelna 2018