Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dvanácté setkání celníků ma Horní Lipce

12. 9. 2018


12. setkání celníků 2018 
     Tradiční česko – polské setkání celníků se uskutečnilo, po roční přestávce, znovu na Horní Lipce. Dvanáctý ročník proběhl ve dnech 7.– 9. září 2018 v důvěrně známém prostředí, které poskytuje této akci výborné zázemí a přispívá k příjemné atmosféře, což všichni účastníci ocenili. 
      Páteční odpoledne (07.09.) probíhalo ve znamení příjezdů jednotlivých účastníků, mezi prvními přivítali organizátoři Zdenka Mamulu a Aleše Gureckého. Krátce po 16 – té hodině je následovali polští kolegové, členové kapely KONTRABAND a postupně přijížděli další účastníci. Po ubytování přišlo na řadu krátké občerstvení a následoval odjezd do Hanušovic. V pivovaru HOLBA byla připravena prohlídka s odborným výkladem o výrobě zdejšího ryzího piva z hor. Po prohlídce následovalo posezení s ochutnávkou 11° Šeráčku, tentokrát doplněnou o nový druh piva, kterým je 13° Keprník. Kvalita obou piv byla tradičně výborná, stejně jako domácí sekaná z dílny naší dvorní kuchařky paní Molkové, která naučný výlet absolvovala s námi. Na příjemné atmosféře se podílela také klubová kapela KONTRABAND, tentokrát s hostujícím saxofonistou a zpěvákem Alešem Gureckým, který si se svými spoluhráči rychle a všestranně porozuměl. Příležitost u mikrofonu dostali i zpěváci z řad účastníků, rovněž tanečníci nepřišli zkrátka. Nemalou zásluhu na bezvadné atmosféře měli také průvodci v čele s panem Doleželem, který nás doprovázel i na řadě předchozích návštěv. S Hanušovicemi jsme se rozloučili v průběhu hodiny, vymezující začátek hranice nočního klidu. Cesta zpět na Horní Lipku probíhala, jako vždy, za sborového zpěvu. Kromě tradičního cestovního repertoáru se objevily i nové písně, např. hymna vojenských spojařů či upravené verze některých lidovek. Po příjezdu na základnu pokračovalo hudební posezení s kytarovým doprovodem členů KONTRABANDU a výborným harmonikářem a zpěvákem Alešem Gureckým. 
    Po sobotní snídani (08.09.) se účastníci setkání vydali na autobusový výlet na hrad Bouzov. Prohlídka hradu připravila všem množství krásných zážitků, umocněných výborným výkladem průvodce. Z Bouzova jsme se přesunuli do Loštic, kde jsme si v restauraci Na růžku pochutnali na velmi dobrém obědě. Milovníci olomouckých tvarůžku využili příležitost pochutnat si na jídlech, jejichž základem je tato hanácká specialita. Po obědě byl dostatečný časový prostor k návštěvě speciální prodejny olomouckých tvarůžků a tvarůžkové cukrárny, kde si někteří odvážlivci objednali i tvarůžkovou zmrzlinu. Vzhledem k tomu, že nikdo z nich nezaznamenal žádnou vážnější újmu na zdraví, je možné konstatovat, že i v tomto případě platí „ … co Tě nezabije, to Tě posílí “. Cestu z Loštic na Horní Lipku přerušila krátká zastávka v Zábřehu na Moravě, kde jsme si v místní galerii prohlédli výstavu fotografií, na které se podílel i náš kolega Evžen Malý, který nám, kromě informací o vystavených exponátech, připravil i drobné občerstvení. Poté už následovala cesta na Horní Lipku, kde jsme se po vydatné večeři znovu dobře bavili s hudebním doprovodem. 
Na nedělní ráno (09.09.) byla připravena chutná snídaně, ke které si mohli účastníci vybrat buď letohradské koláče nebo ESO párečky z Kláštereckých masných pochoutek, někteří zvolili kombinaci obojího. Po snídani a kontrole úplnosti odevzdaných klíčů, začali účastníci postupně odjíždět a organizátoři zahájili úklid užívaných prostor, aby mohly být předány provozovateli areálu. 
     Stejně, jako v loňském roce provázelo setkání krásné počasí, které přispělo ke spokojenosti všech účastníků. Děkujeme všem, kteří přijali naše pozvání, zejména polským kolegům, mezi kterými byli i  tři opravdoví celničtí veteráni Ryszek Piasecki, Tomek Dudek a Mietek Jakub. Letošní účast byla negativně ovlivněna změnou termínu konání akce, ke které došlo v průběhu měsíce srpna, u některých starších kolegů také změnou zdravotního stavu. Organizátoři jsou rádi, že dostávají náměty jak k termínu setkání, tak k programu. S přihlédnutím k předchozímu, jsme se předběžně dohodli, že příští setkání by se mělo uskutečnit v termínu 4. – 6. října  2019 opět na Horní Lipce. 
     Na závěr bychom chtěli poděkovat těm, kteří nám pomohli akci zajistit. Byli to naši noví příznivci, manželé Jitka a Pavel Šnýdrovi, paní Molková a členové VKCV Marie Šoková, Honza Halbrštát, Míla Brandejs a Láďa Brůha. Děkujeme členům kapely KONTRABAND Zuzce Jeníkové, Evě Šíchové, Liborovi Netušilovi, Mílovi Vraštilovi, Radkovi Mužíkovi, Petrovi Danielovi, božskému Kájovi Adámkovi a v neposlední řadě také Alešovi Gureckému, který se u nás skvěle aklimatizoval a podílel se na výborné atmosféře celé akce. Těšíme se nashledanou na13. Setkání celníků 2019, které je otevřené pro všechny bývalé i současné zaměstnance celní správy. 
      Dovolujeme si požádat účastníky letošního setkání, kteří pořizovali fotografie z jeho průběhu, aby svoje snímky zaslali na mail l.bruha@centrum.cz , abychom je mohli využít pro fotogalerii na našich webových stránkách. Děkujeme. 
Za radu VKCV:   Ladislav Brůha, místopředseda

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Bouzov - státní hrad 08.09.2018