Jdi na obsah Jdi na menu
 


HORNÍ LIPKA - současnost - 02.ledna 2013

1. 1. 2013

  Vážené kolegyně,
  Vážení kolegové,

  Rozhodnutím pana generálního ředitele GŘC bylo ke dni 31. 12. 2010 zrušeno VRS Horní Lipka, které bylo do tohoto data využíváno k celé řadě služebních, rekreačních a společenských aktivit. V roce 2011 byl objekt využíván k rekreaci v rámci FKSP CŘ Hradec Králové a za provoz a využívání objektu zodpovídal ředitel CÚ Ústí nad Orlicí. Podmínkou využívání objektu bylo, že náklady provozu budou plně uhrazeny z výtěžku za rekreační poukazy a nebudou dotovány z prostředků FKSP. Tato podmínka byla beze zbytku splněna. V roce 2012 došlo k dalšímu omezení ve  využívání areálu, kdy kromě krátkého období vyhrazeného pro rekreace, byl objekt převážně využíván pro akce VKCV a to za plnou úhradu vzniklých nákladů. Jak tomu bude v roce 2013, není zatím členům rady VKCV známo.

  Vzhledem k historii objektu, který byl v roce 1935 vystavěn jako Oddělení Finanční stráže a také rozsahu zhodnocení celého areálu, členy VKCV, KC Orlicko a zaměstnanci dnes již bývalého CÚ Ústí nad Orlicí, to vše bez nároku na rozpočet CS, uložila výroční členská schůze členům rady VKCV, aby vedli jednání o dalším využití objektu jak pro potřeby CS, tak i pro potřeby profesních či zájmových organizací, sdružujících současné i bývalé zaměstnance. Tato jednání probíhala v roce 2012 a v letošním roce budou nepochybně pokračovat, také vzhledem k organizačním a personálním změnám v CS od 1. ledna 2013. Věříme, že výsledná dohoda bude ku prospěchu všech zúčastněných stran a zabrání chátrání a devastaci objektu.

  Chtěli bychom při této příležitosti poděkovat všem, kteří nás podporovali v roce 2012 při organizaci akcí, směřujících v naprosté většině k propagaci současnosti i historie CS a udržování profesní hrdosti a sounáležitosti. Věříme, že i v roce 2013 takovou podporu najdeme.                
  
                                      Rada
                                      Východočeského klubu celních veteránů

 2. ledna 2013