Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hraniční sloupy jsou už na Horní Lipce

10. 12. 2017

AČ ŠLO TO MNOHO LET SE STÁVAJÍCÍM ZNAČENÍM,
ČESKOSLOVENSKO MÁ ZA TO, ŽE
Z REPREZENTAČNÍCH DŮVODŮ JE NUTNÉ
JEJICH OBNOCENÍ NA VŠECH VSTUPECH, JAK JEN JE 
REPUBLIKA VELIKÁ.
BUDOU TO TŘI METRY VYSOKÉ SLOUPY NATŘENÉ VE STÁTNÍCH BARVÁCH, KTERÉ PONESOU NA OBOU STRANÁCH ZNAKY S NÁPISEM
ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA.
PŘEDSTAVITELÉ OBOU STRAN DOUFAJÍ, ŽE STOLETÁ A TISÍCILETÁ OTÁZKA JE TAK JIŽ ZŘEJMĚ VYŘEŠENA.

Překlad článku z periodického časopise „Deutsche Presse“ č.124. str.3, ze dne 13. června 1926;  převzato z knihy Hraniční orientační sloupy Č.S.R. autora Petra Voborníka.

 

    Hraniční sloupy
    Východočeský klub celních veteránů od svého založení věnuje významnou část své činnosti oblasti historie celnictví a Finanční stráže. Proto jsme řadu let diskutovali o zhotovení repliky prvorepublikového hraničního sloupu. Když tyto nekonečné disputace nevedly k žádnému hmatatelnému výsledku, rozhodl se místopředseda klubu navštívit ředitele firmy ISOLIT Bravo v Jablonném nad Orlicí, ing. Kvido Štěpánka a požádat ho, stejně jako v dlouhé řadě předchozích případů, o pomoc. Po krátké diskuzi, která proběhla ve druhé polovině července letošního roku, došlo k dohodě, že nám ISOLIT  pomůže a realizací byl pověřen vedoucí strojní dílny pan Tomáš Kubíček. 

 


    Dne 7. srpna  t. r. navštívili členové rady VKCV Jirka Panuš a Láďa Brůha firmu ISOLIT Bravo, došlo k dohodě o materiálu, způsobu zhotovení a kolega Panuš předal  potřebnou dokumentaci, kterou nám zapůjčili kolegové z muzea K – S14. Součástí návštěvy bylo také setkání s panem ředitelem, který nabídl možnost zhotovení až 3 kusů sloupů, což jsme pochopitelně uvítali. Následně jsme dodali 6 kusů litinových odlitků státního znaku a pan Kubíček spolu s panem Vinklerem, vedle plnění svých běžných pracovních povinností, zahájili práci na zhotovení hraničních sloupů. 

 


      Ve čtvrtek 26. října  nám ISOLIT Bravo přivezl první  hraniční sloup, který jsme následně využili 28. října při vzpomínkové akci ke státnímu svátku Dne vzniku samostatné ČSR. Všichni účastníci této akce obdivovali kvalitu provedení včetně povrchové úpravy, ke které byly použity originální odstíny barev.

 


   V sobotu dne 9. prosince 2017 členové rady VKCV Šoková, Brůha, Brandejs a Panuš spolu s kolegou Vackem, přivítali v prostorách areálu na Horní Lipce pana ředitele ing. Kvido Štěpánka, který nám spolu s panem Kubíčkem předal další dva kusy hraničních sloupů. Poté následovalo předání ocenění Východočeského klubu celních veteránů. Firmě ISOLIT Bravo byla předána zlatá pamětní medaile a dva kusy litinových odlitků státního znaku. Zhotovitelům hraničních sloupů pak byly předány bronzové pamětní medaile a celnické víno. Poté následoval oběd, ke kterému Maruška Šoková připravila výbornou vepřovou krkovičku s bramborovým salátem. 

 


   V rámci diskuze jsme naše hosty informovali o činnosti VKCV a poděkovali za dlouhodobou přízeň a podporu. Pan ředitel Štěpánek a místopředseda VKCV Brůha pak zavzpomínali také na dlouhá léta vzájemné pracovní spolupráce, zejména při zavádění zjednodušených procedur v celním řízení. 
    Krátce před 13 – tou hodinou jsme se s našimi hosty rozloučili, popřáli jim mnoho úspěchů v podnikání i osobním životě. Ze strany pana ředitele Štěpánka nás potěšilo ocenění naší činnosti a příslib podpory i do budoucna.

 

  Pokud jde o využití hraničních sloupů, bude jeden, po dohodě s panem hejtmanem Netolickým, trvale umístěn před budovou bývalého Oddělní Finanční stráže v Horní Lipce. Druhý bude využíván jako mobilní při Pochodu Finanční stráže a vzpomínkových akcích pořádaných naším klubem. Zbývající sloup bude zatím uskladněn v prostorách užívaných VKCV  a nepochybně se dočká smysluplného využití.

 

                               Za radu VKCV
                               Ladislav Brůha, místopředseda