Jdi na obsah Jdi na menu
 


Karlštejn - 4. října 2017

8. 10. 2017

 

Hrad Karlštejn byl založen v roce 1348 a zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. V roce 1355 již Karel IV. pobýval na hradě, dohlížel na jeho dostavbu a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí. Stavebně byl hrad dokončen v roce 1365, kdy byla vysvěcena kaple sv. Kříže ve Velké věži.

 

     Na počátku husitských válek byly z bezpečnostních důvodů na Karlštejn převezeny české korunovační klenoty, které zde s krátkými přestávkami zůstaly uloženy téměř 200 let. Stavebně byl hrad po roce 1480 upraven pozdně goticky, v poslední čtvrtině 16. století potom renesančně. Při poslední stavební úpravě z konce 19. století, vedené arch. Josefem Mockerem v duchu purismu, hrad získal dnešní vzhled.

 

     Velmi působivé je zachované původní stupňovité uspořádání jednotlivých hradních budov. Od nejníže položených provozních částí předhradí, Studniční věže a purkrabského paláce stavba pokračuje majestátním pětipodlažním Císařským palácem a nad ním stojící Mariánskou věží. Na nejvyšším místě skalního ostrohu stavba hradu vrcholí monumentální, 60 m vysokou Velkou věží a systémem mohutného opevnění.

 

Ë

 

 

    Dne 4. října 2017 v prostorách Císařského paláce státní hradu Karlštejn se konal slavnostní akt – udílení a předávání Čestného odznaku Celního úřadu pro Středočeský kraj. Na základě pozvání ředitele celního úřadu p. plk. Mgr. Dalibora Ruckého se jako hosté tohoto slavnostního aktu zúčastnili členové Východočeského klubu celních veteránů – předseda klubu p. Bohumil Brandejs emeritní celní rada a tajemník klubu p. Jiří Panuš -  emeritní celní inspektor. Čestný odznak – medaili na stuze předával vyznamenaným ředitel p. Dalibor Rucký společně s náměstkyní MF paní Alenou Schillerovou, která též patřila mezi vyznamenané.

 

    Ve slavnostního stojanu v prostorách Císařského paláce byly zasazeny dvě vlajky: státní vlajka České repoubliky a zástava Celní správy ČR; po stranách pak stáli dva příslušníci Čestné jednotky; akt zahájil trubač kpt. Ing. Libor Netušil slavnostní fanfárou a náměstkyně MF převzala hlášení. Po krátkém projevu ředitele celního úřadu byli medaile předány. Poté následoval společenský raut a nakonec téměř dvouhodinová prohlídka hradu.

 

     Nás jako badatele v oboru historie cla, celnictví a Finanční stráže nejvíce zajímala kaple sv. Kříže s ojedinělou nástěnnou výzdobou ze 14. století; její stěny obíhá ve spodní části pás s broušenými polodrahokamy, vsazenými do pozlaceného štuku. Čela kleneb vyplňují deskové obrazy, převážně od Mistra Theodorika, které jsou gotickými malbami světového významu. Unikátní soubor 129 maleb, představuje "veškeré vojsko nebeské", přibližné podobizny papežů a biskupů, rytířů thébské legie, svatých vládců a církevních učitelů. Mezi nimi je i sv. Matouš – patron celníků a autor jednoho ze čtyř kanonických evangelií, v pořadí to první kniha Nového zákona.                                                                          -pnš-

 

 

Náhledy fotografií ze složky Karlštejn - 04.10.2017