Jdi na obsah Jdi na menu
 


KDYŽ CELNÍCI TANČÍ …

20. 2. 2012

       V pátek 3. února  2012 se v Kulturním domě Střelnice v Králíkách uskutečnil 43. Celnický ples, kterého se zúčastnilo téměř 200 hostů. Na základě jejich ohlasů lze konstatovat, že tato společenská akce byla velmi zdařilá. Je proto namístě poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu plesu podíleli. Jednalo se o téměř čtyři desítky současných či bývalých zaměstnanců CS a jejich rodinných příslušníků. Jako již tradičně kvalitní hudební doprovod zajistila kapela STYL ze Šumperka a následně také celnický KONTRABAND.

      Vzhledem k dlouhé tradici celnických plesů na Králicku, využívám této příležitosti ke krátkému nahlédnutí  do historie této akce.

      První ples se uskutečnil dne 1. února 1964 v sále Osvětové Besedy v Lichkově a na jeho uspořádání se kromě celníků podíleli pracovníci železniční přechodové stanice a pasové kontroly, kteří prováděli výkon společných služeb v pohraniční přechodové stanici Lichkov/Miedzylesie. V budově železniční stanice bylo také sídlo tehdejší Celnice Lichkov. Jak dobový plakát napovídá, byl první ples uspořádán pod názvem Baltexples, který byl odvozen z názvu tehdejšího mezinárodního rychlíku Baltexpres, spojujícího polské pobřeží s Prahou. Tento název si ples uchoval prakticky až do doby vstupu ČR do EU.

      Po prvních ročnících, které proběhly v Lichkově, došlo k přesunu místa konání plesu do sálu Osvětové Besedy v Dolní Lipce a to i v souvislosti se změnou sídla celnice, která byla dislokována do budovy na tehdejším HCP Dolní Lipka. Po požáru  objektu OB v Dolní Lipce, nikoliv však v souvislosti s pořádáním Baltexplesu, došlo zatím k poslední změně místa konání, kterým se stal KD Střelnice v Králíkách. V té době už měl v Králíkách sídlo také celní úřad.

      Souvislá řada celnických plesů byla několikrát přerušena z důvodu společenských změn, organizačních změn v CS či jiných důvodů. V roce 2004 navázal na tradici celnických plesů na Králicku 1. Ples CŘ Hradec Králové. Po počátečním mimořádném zájmu zaměstnanců všech útvarů CŘ postupně tento zájem upadal a prostředky z FKSP byly odkláněny na jiné akce či účely. V roce 2011 a v roce letošním byl již ples uspořádán plně v režii CÚ Ústí nad Orlicí, který je nástupnickým útvarem  výše uvedených celnic či celních úřadů  v Lichkově, Dolní Lipce a Králíkách. Významný podíl na zachování tradice celnických plesů mají také současní či bývalí zaměstnanci CS sdružení v Klubu celníků Orlicko a ve Východočeském klubu celních veteránů Horní Lipka.

      Na úplný závěr tohoto krátkého vzpomínání, bych chtěl jménem pořadatelů a účastníků celnických plesů poděkovat všem, kteří stáli u zrodu této společenské akce a to jak těm žijícím, jako jsou např. p.  Josef Šejvl a p. Stanislav Pavlů , tak i těm, kteří nejsou už mezi námi, jako byl např. p. Alexander Pelikán, faktický zakladatel Baltexplesu, jehož kuchařské umění mohli po řadu let návštěvníci plesu oceňovat. Jako přímý účastník a spoluorganizátor nejméně třicetipěti výše uvedených plesů věřím, že celnický ples v plné síle dospěje ke své padesátce. Jako první krok k naplnění tohoto přání, bych chtěl všechny čtenáře  příspěvku pozvat na 44. Celnický ples, který se uskuteční v roce 2013 v Králíkách. Den jeho konání bude stejný, jako den konání prvního celnického plesu v roce 1964, tedy 1. února. Tak  nashledanou v KD Střelnice  v Králíkách.


                                                  Ladislav Brůha, emeritní celní rada
                                                  Člen Rady  VKCV HL