Jdi na obsah Jdi na menu
 


KONEC CELNICKÝCH PLESŮ v KRÁLÍKÁCH … ?

13. 2. 2013

   Když jsem v loňském roce touto dobou začínal psát zprávu či článek o průběhu 43. Celnického plesu, který se uskutečnil dne 3. února 2012, vyjádřil jsem v závěru naději, že se dne 1. února 2013 opět setkáme v KD Střelnice na 44. Celnickém plese. Bohužel skutečnost je úplně jiná.

    Východočeský klub celních veteránů měl ve svém plánu činnosti na letošní rok i výše zmíněný ples, který má na Králicku bohatou tradici, která začala 1. února 1964 a s výjimkou pěti let, kdy se ples z různých důvodů nekonal, tato tradice byla zachována až do roku 2012. Pořádání plesu bylo kromě tradičně dobré zábavy také vyjádřením sounáležitosti celnické profese k tomuto regionu. Proto se na realizaci plesu a jeho podpoře, kromě členů odborů a spolků, vždy podílelo také služební vedení, které považovalo tuto akci za prezentaci celní správy na jiné úrovni, než je plnění úkolů vyplývajících z celních předpisů. Na celnickém plese se jeho hosté s námi mohli seznámit ve zcela jiných rolích, jako jsou např. výčepní, barmani, šatnáři, kuchaři či číšníci.

   Pořádání celnického  plesu na úrovni, která byla v minulosti nastavena, vyžadovalo vysoké nároky na jeho přípravu, personální obsazení a materiální zabezpečení. To vše bylo podmíněno mimo jiné také osobním vztahem příslušných zaměstnanců k této akci, ochotou věnovat svůj volný čas pro pobavení jiných a celou řadou dalších aspektů. Vzhledem k aktuální situaci a postoji většiny našich bývalých kolegů na různých stupních služební hierarchie, dospěla rada Východočeského klubu celních veteránů k závěru, že za momentální situace nelze uspořádat ples na odpovídající úrovni ani v náhradním termínu 15. března 2013 a rozhodli jsme o zrušení.

  Na závěr bych chtěl vyjádřit naději, že se nenaplní obava, kterou jsem vyjádřil v titulku tohoto příspěvku a letošní rok bude pouze šestou výjimkou v historii celnických plesů. I když jeden nikdy neví, v Česku tolik populární a oblíbené rčení o sousedově chcíplé koze má celou řadu aktivních přívrženců i mezi celníky, pardon spíše mezi těmi, kteří pociťují nejsilněji svoji příslušnost k celní správě zejména ve výplatních termínech.

                                            Ladislav Brůha, plk. v.v.
                                                člen rady VKCV