Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mezinárodní den celníků - leden 2014

3. 2. 2014

MEZINÁRODNÍ DEN CELNÍKŮ – leden 2014

     Dne 27. ledna 2014 proběhlo v Muzeu východních Čech v Hradci Králové slavnostní setkání celníků, policistů a hasičů, a to u příležitosti Mezinárodního dne celníků, který připadl na 26. ledna. Ředitel Celního úřadu pro Královéhradecký kraj plukovník Mgr. Petr Kašpar při této příležitosti udělil čtrnácti oceněným Čestný odznak Celního úřadu pro Královéhradecký kraj bronzového, stříbrného nebo zlatého stupně jako projev uznání a ocenění významných či mimořádných zásluh při plnění úkolů celního úřadu anebo ve prospěch celního úřadu. Slavnostního aktu se zúčastnil jako významný host i oceněný generální ředitel Generálního ředitelství cel brigádní generál JUDr. Ing. Pavel Novotný.

     Ocenění rovněž převzal předseda  Východočeského klubu celních veteránů plukovník ve výslužbě Bohumil Brandejs, emeritní celní rada a to jménem všech veteránů našeho klubu.

–predel.jpg

Při této slavnostní příležitosti převzal nprap. Ing. Daněk Petr bronzovou Medaili Východočeského klubu celních veteránů z rukou předsedy klubu Bohumila Brandejse a to za významný podíl na vzniku Čestné jednotky CS a její pravidelnou účast při vzpomínkových akcích na počest Finanční stráže Republiky Československé. 

–predel.jpg

     Mezinárodní den celníků je slaven na návrh mezinárodní celní organizace  se sídlem v Bruselu – Rady pro celní spolupráci. V některých dokumentech Rady se můžeme setkat i s jejím novým názvem: World Customs OrganizationSvětová celní organizace, která má poukázat a zdůraznit opravdu světový počet členských států. Rada je někdy také nazývána OSN v celní oblasti vzhledem k počtu členských  a významu této organizace. Při vytvoření Rady pro celní spolupráci v roce 1953 bylo zakládajících členů jen sedmnáct, v  současnosti jej jich 136.

     Československo bylo jednou z prvních zemí střední a východní Evropy, která se stala členskou zemí Rady již v roce 1967. A nebylo jen členem pasivním. V průběhu svého členství patřila k těm nejaktivnějším, mnozí pracovníci tehdejší celní správy vykonávali významné funkce ve výborech Rady, dvakrát dokonce funkci jejího předsedy, kterou vykonával tehdejší generální ředitel ÚCS JUDr. Jiří Brož.

     Pro celníky na celém světě není den 26. ledna jako každý jiný. Ve většině zemí členských států Rady pro celní spolupráci je tento den slaven jako Mezinárodní den celníků a v rámci jeho oslav probíhají různé akce. V této souvislosti je nutno podotknout, že některé celní správy organizovaly oslavy dne celníků již také v minulosti dne 21.září, na který připadá svátek sv. Matouše – patrona celníků. V tomto případě je tedy vysvětlení jasné.

     Ale proč byl vybrán jako Mezinárodní den celníků právě 26. leden ? Pro vysvětlení se musíme vrátit do historie, protože tyto oslavy u nás, na rozdíl od jiných států, ještě nemají tradici.

     Cílem Rady pro celní spolupráci byla harmonizace celních režimů a zjištění větší a účinnější mezinárodní spolupráce. A právě Mezinárodní den celníků měl poskytnout celním správám možnost lépe vysvětlit občanské veřejnosti jejich roli, která není jen represivní, ale která má usnadňovat podmínky zahraničního obchodu i cestovního ruchu. S takovouto myšlenkou oslavy mezinárodního dne celníků přišla Korea a na základě jejího návrhu byla v roce 1982 schválena rezoluce tehdejší Rady pro celní spolupráci o oslavách tohoto dne.

     První oslava proběhla již 26. ledna 1983. Je třeba zdůraznit, že ani datum 26. leden nebylo vybráno náhodně. První zasedání Rady se totiž uskutečnilo právě dne 26. ledna 1953. To znamená, že první oslavy tohoto dne v roce 1983 byly i připomenutím 30. výročí založení Rady pro celní spolupráci.


Na základě tiskové zprávy CÚ pro kraj HK
a příspěvku ing. Vendulky Holé v časopise
CLO-DOUANE č.1/1995 zpracoval -pnš-