Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ohlédnutí za rokem 2017

4. 1. 2018

Ohlédnutí VKCV za rokem 2017

    Stejně jako v minulých letech se v  tomto příspěvku pokusíme o stručné shrnutí činnosti členů Východočeského klubu celních veteránů, jeho příznivců a podporovatelů v uplynulém roce 2017. Podrobnější informace k jednotlivým aktivitám jsou na našich webových stránkách v záložkách Aktuality a Fotoalbum.


 
  Dne 17. ledna jsme si v Horním Jelení spolu s představiteli města a vedoucími služebními funkcionáři CÚ pro Pardubický a Královéhradecký kraj, připomenuli 148. výročí narození JUDr. Emila Martince. Při této příležitosti jsme se také dohodli na spolupráci při vzpomínkových akcích ke státnímu svátku Dne vzniku samostatné ČSR.

 

   V sobotu 18. února se na Horní Lipce uskutečnila výroční členská schůze, která zvolila  radu klubu a revizní komisi na další dvouleté období a schválila roční plán činnosti. 

 

   Již počtvrté jsme v sobotu 8. dubna  zorganizovali u srubu K – S 14 vzpomínkovou akci na  četaře Arnošta Hrada, od jehož narození uplynulo 102. roků. Po jejím skončení následovalo krátké posezení na Horní Lipce.

 

     VKCV již potřetí zorganizoval 5. května v Praze vzpomínkovou akci u pomníku respicienta FS Václava Boříka, který padl v průběhu Pražského povstání v květnu 1945. Akce se zúčastnila celá řada významných funkcionářů CS ČR, Spolku celníků a dalších institucí. Náš klub na akci již tradičně zastupovali předseda Brandejs a tajemník Panuš.

 

   V červnu jsme uspořádali vzpomínkový vlakový výlet po trase bývalého kontrolního úseku Lichkov – Miedzylesie – Kamieniec Zbk., kterého se zúčastnilo  čtrnáct zájemců, z toho bylo osm pamětníků, kteří na tomto úseku vykonávali celní a pasovou kontrolu.    

 

    Na sobotu 1. července připadla premiéra akce, na kterou jsme se delší dobu připravovali. Byl to I. ročník Pochodu Finanční stráže RČS, který jsme zorganizovali ve spolupráci s Pochodnickým  spolkem Lanškroun. Akce byla organizačně velmi náročná, ale po všech stránkách hodnocena kladně. 

 

   V srpnu jsme se ve dnech 18. – 19.  opět podíleli a to již posedmé na organizaci vzpomínkové akce Cihelna , na které jsme zajišťovali občerstvení ve stanu pro VIP hosty a také stánkový prodej pro veřejnost. Opět jsme se na dodávku občerstvení pro VIP hosty zúčastnili poptávkového řízení, ve kterém jsme uspěli. Tradičně jsme pro kolegy z CS zajistili stravování, ubytování a zápůjčku pomůcek pro expozici CS. V říjnu jsme zajistili zázemí pro vyhodnocení Cihelny za účasti zástupců všech složek, které se na její organizaci podílejí. 

 

  V měsíci září jsme ve dnech 27.– 29.9. připravili 11. Setkání celníků, které se z důvodu rekonstrukce objektu na Horní Lipce konalo ve SOU Dolní Lipka. Program setkání zahrnoval mimo jiné  páteční exkurzi ve výrobně ručního papíru ve Velkých Losinách a prohlídku zdejšího zámku. Tradiční horský výstup byl nahrazen houbařskou výpravou do lesů pod Suchým Vrchem..  Nedílnou součástí setkání byla   vzpomínková akce u pomníku dozorce FS Josefa Navrátila ve Vrchní Orlici a mše za padlé příslušníky FS. Součástí čtvrtečního programu byla také vzpomínka na respicienta FS Františka Kabrhela, jehož pomníček se nachází u silnice pod vrchem Adam.

 

   Na setkání celníků bezprostředně navazovaly jubilejní 15. Sportovní hry, které se stejně jako setkání celníků konaly v areálu SOU ve dnech 30.9. a 1.10. Organizátoři využili pro některé disciplíny sportovní areál ZŠ v Králíkách.

 

   Nedílnou součástí naší činnosti jsou vzpomínkové akce ke Dni státního svátku vzniku samostatné ČSR. Ve spolupráci s oběma východočeskými celními úřady a pod záštitou pana GŘ, jsme je 28. října pořádali již posedmé. Dopolední část v Horním Jelení u pamětní desky JUDr. Emila Martince a  odpolední část pak u srubu KS -14 U Cihelny v Králíkách. Generální ředitelství cel zastupoval plk. Lumír Šatran, 1.zástupce GŘ; zúčastnili se také vedoucí služební funkcionáři obou východočeských celních úřadů. Tradičně se této akce zúčastnili kolegové ze  Spolku historie colnictva a Finančnej správy Slovenské republiky. 


   
   Kromě výše uvedených akcí nás kolegové Brandejs a Panuš reprezentovali na více jak deseti akcích, organizovaných jinými  kluby a organizacemi. Kolegové Vacek a Brůha pomáhali při demoličních, úklidových a dalších přípravných pracích na Horní Lipce. Poskytli jsme také bytovému architektovi materiály k úpravě interiérů hlavní budovy, ve kterých budou umístěny exponáty připomínající historii  Finanční stráže, včetně OFS Prostřední Lipka, které bylo v budově dislokováno od roku 1935.

 

   Velmi úzce i nadále spolupracujeme s Muzeem K – S 14, jehož činnost jsme i v letošním roce  podpořili  finančním darem, určeným na  dokončení trvalé expozice historie celnictví v budově bývalého gymnázia v Králíkách. Finančním darem jsme přispěli také na konto Celník v tísni. 

 

      Do naší činnosti se negativně promítla rekonstrukce objektu Horní Lipka, jehož zázemí jsme prakticky od konce měsíce února nemohli po celý rok využívat. To nám výrazně ztížilo organizaci řady akcí a značně zvýšilo finanční náklady. Proto jsme rádi, že rekonstrukce byla v termínu ukončena a v roce 2018 nám bude areál opět k dispozici.

 

      Za tímto stručným přehledem, který nezahrnuje celou řadu dalších drobných aktivit, jednání či prací, se skrývá téměř 2500 hodin odpracovaných našimi členy, příznivci, podporovateli a jejich rodinnými příslušníky. Patří jim velké poděkování, protože bez jejich práce, zapůjčení soukromých motorových vozidel apod., bychom žádnou akci nemohli uspořádat. Mimořádně oceňujeme podporu naší činnosti ze strany Krajského úřadu Pardubice a pana hejtmana Netolického. Velice si vážíme spolupráce se služebními funkcionáři CS, bez které bychom se zejména u vzpomínkových akcí, souvisejících s prezentací historie i současnosti naší profese jen těžko obešli. Věříme, že nám všichni zachovají přízeň i v roce 2018. 

 

                                                            Za   radu VKCV                                          
                                                            Ladislav Brůha, místopředseda