Jdi na obsah Jdi na menu
 


paravýsadek BARIUM - Žamberk osada Polsko - leden 2018

22. 1. 2018

Paravýsadek BARIUM

 

   Desant (velitel npor. Josef Šandera, zástupce velitele a šifrant četař Tomáš Býček a radista četař aspirant Josef Žižka) byl vysazen 4. dubna 1944 poblíž Vysoké nad Labem nedaleko Hradce Králové. Spojení s Londýnem navázali 19. dubna. Společně se zbytky domácího odboje z bývalé Obrany národa vybudovali na území Východních Čech zpravodajskou síť, která předávala do Londýna zprávy o německé armádě. Kromě toho skupina prováděla sabotážní akce na Královéhradecku, Semilsku, Rychnovsku a Žamberecku a udržovala kontakty s celonárodním odbojem.

   První stopy činnosti Baria zachytilo gestapo v létě 1944. Část depeší odesílaných Bariem se německé odposlouchávací službě podařilo zachytit a dešifrovat. Díky těmto informacím a také díky informacím nasazeného konfidenta bylo zahájeno pátrání poblíž Žamberka. K prvnímu zatýkání v síti vytvořené příslušníky Baria došlo na podzim 1944, parašutistům se ale podařilo uniknout. Osudným se parašutistům stalo setkání s dříve zatčeným parašutistou a zároveň konfidentem gestapa Vítězslavem Lepaříkem.

   Dne 16. ledna 1945 přivedl Lepařík Gestapo k úkrytu výsadkářů v obci Polsko u Žamberka. Šandera a Žižka byli zatčeni, podařilo se jim ale spáchat sebevraždu. (Šandera se postřelil při zatýkání a následky zranění zemřel, Žižka se oběsil ve vězení, když byl donucen vést radiovou hru proti Londýnu). Třetí člen výsadku Býček, který v té době pobýval na Semilsku se zachránil. V březnu 1945 přešel k partyzánům a posléze se připojil k sovětskému výsadku Chan. S touto skupinou se účastnil sabotážních akcí a dožil se osvobození.

   Výsledky činnosti výsadku byly hodnoceny jako výborné; příslušníkům skupiny se podařilo vytvořit rozsáhlou zpravodajskou síť a navíc aktivizovat odboj v celé oblasti.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Barium

 

Í

 

73. výročí tragického konce paraskupiny Barium

   V sobotu dne 20. ledna 2018 ve 14 hodin se u domu rodiny Žabkových v Žamberku – osada Polsko uskutečnil vzpomínkový pietní akt, který připomenul památku npor. Josefa Šandery a četaře aspiranta Josefa Žižky, členů výsadkové skupiny Barium. Toho dne uplynulo 73 let ode dne, kdy byli členové jedné z nejúspěšnějších výsadkových skupin prozrazeni a zatčeni gestapem v jejich úkrytu v Žamberku - Polsku. Hrdinská odbojová činnost je oba stála život.

   Východočeský klub celních veteránů byl pozván starostou Města Žamberk p. Jiřím Dytrtem k účasti na této pietní akci; akce se zúčastnili za Východočeský klub celních veteránů Bohumil Brandejs, Jirka Panuš a František Halás.

                                                                                                         Text a foto: -pnš-