Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pomník dozorce FS Josefa Navrátila ve Vrchní Orlici bude opraven

28. 7. 2013

     Na podzim loňského roku se ani toto pietní místo nevyhnulo návštěvě nenechavců, kteří z pomníku odcizili bronzovou repliku karabiny, která byla od počátku jeho nedílnou součástí.
 
     Pomník byl vytvořen podle návrhu profesora reálného gymnásia v Kostelci nad Orlicí Antonína Militkého. Odhalení pomníku proběhlo 6. července 1946 za účasti zemského inspektora finanční stráže Dr. Nováka - pozn.autorů;

     Východočeský klub celních veteránů ve spolupráci s obcí Bartošovice v Orlických horách se dohodl na zhotovení nové repliky zbraně, která má být vyrobena z nekovového materiálu, aby se nestala znovu předmětem zájmu zlodějů. Členská schůze veteránského klubu schválila finanční spoluúčast na úhradě nákladů spojených s výrobou a pověřila kolegy Mílu Brandejse a Jirku Panuše zajištěním potřebných organizačních záležitostí.
 
     Po delší době bya v Plzni nalezena firma, která byla ochotna repliku krátké pušky vz. 33 -  karabiny, vyrobit. Členové Klubu vojenské historie z Náchoda potřebnou zbraň zapůjčili a podle ní pak byla zhotovena forma. Výrobnímu zadání byl přítomen i plzeňský  kolega Jirka Čapek, mj. velký odborník na zbraně a historii celnictví.
 
     Míla Brandejs s Jirkou Panušem tedy dvakráte cestovali do Plzně (27.06. a 18.07.2013 - viz fotolabum) ne však za pivem. Součástí první cesty byla také návštěva celostátní stále výstavní expozice historie celnictví při celním úřadu pro Plzeňský kraj v Plzni, kde došlo k navázání kontaktů se správou tamního depozitáře.
 
      Z druhé cesty pak už byla přivezana plastová (pryskyřice) replika karabiny, která byla předána starostovi obce Bartošovice v Orlických horách panu Kotanidisovi, který zajistí její instalaci na pomník ve Vrchní Orlici. Současně bude provedena oprava poškozených částí pomníku pod odborným restaurátorským dohledem.

     Účastníci letošní tradiční vzpomínkové akce, kterou VKCV organizuje spolu s obcí Bartošovice dne 28. září 2013, tak opět uvidí pomník v původním stavu.

     Členové klubu znovu v praxi dokázali, že jejich úcta k historii i současnosti celnické profese, která byla jedním z podnětů k založení Východočeskéhoklubu celních veteránů, není pro ně jen pouhou proklamací ani módní či snobskou záležitostí.

- Bh, pnš -