Jdi na obsah Jdi na menu
 


Služební stejnokroj pro veterány CS - leden 2013

7. 1. 2013

Vážení kolegové,

     Dnem 1. ledna 2013 vešla v účinnost vyhláška  MF upravující označení příslušníků celní správy. Pro nás to má ten význam, že upravuje to, co jiné ozbrojené sbory již měly kodifikováno, tedy  nošení stejnokroje celníky, kteří již nejsou v aktivní službě, mimo jiné i námi, veterány.

     Vzhledem k tomu, že mimo jiné i stejnokrojem  se prokazuje příslušnost k ozbrojené složce, bylo třeba upravit  vzhled  stejnokroje  těch, kteří již v aktivní službě  nejsou a také účel používání služebního stejnokroje tak, aby  nemohl být zneužit.  Tomu se  ve  vyhlášce věnují § 10 – komu může být souhlas nosit stejnokroj přiznán, § 11 – jaký stejnokroj a při jakých příležitostech je možno stejnokroj nosit,  a § 12  - jakým stupněm hodnosti lze stejnokroj označit. V příloze  č. 7 je pak uveden rozlišovací znak, který se nosí na levém rukávě místo znaku celní správy. Ten na základě žádosti souhlasu GŘ k nošení sl. stejnokroje  dodá výstrojní odd. celní správy proti úhradě. Také je možné za úhradu objednat i potřebné výstrojní součástky.

     Vzhledem k tomu, že se staráme o historické památníky a pořádáme  vzpomínkové akce, rozhodl jsem se pana  generálního ředitele požádat o udělení souhlasu k nošení stejnokroje  při těchto slavnostních příležitostech. Tento souhlas je individuální a každý musí žádat zvlášť.

     Dávám Vám tuto informaci na vědomí a současně přikládám výpisy z uvedených právních norem - celý text vyhlášky je v dokumentech na našich stránkách www.vkcv.estranky.cz.

                                                     Zdraví všechno veteránstvo
                                                     Míla Brandejs

 

ooo  OOO  ooo

 

 

 

VYHLÁŠKA  286/2012 Sb.  ze dne 20. srpna 2012

 

o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy

§ 10

(1) Generální ředitel Generálního ředitelství cel (dále jen „generální ředitel“) může udělit souhlas s nošením služebního stejnokroje s odlišujícím označením bývalému celníkovi na základě jeho písemné žádosti, jestliže bývalý celník byl ve služebním poměru na dobu neurčitou a jeho služební poměr skončil

a) propuštěním z důvodu

1. dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu služby,

2. odnětí osvědčení o tělesné zdatnosti nebo o odborné způsobilosti, nebo

3. vlastní žádosti, nebo

b) dovršením stanoveného věku.

(2) Generální ředitel neudělí souhlas podle odstavce 1, jestliže by nošení služebního stejnokroje s odlišujícím označením bývalým celníkem celní poškozovalo dobré jméno správy.

§ 11

(1) Bývalý celník, kterému bylo povoleno nošení služebního stejnokroje s odlišujícím označením, je oprávněn nosit druh služebního stejnokroje podle služebního místa, na kterém byl naposled ustanoven. Generální ředitel může povolit nošení jiného druhu služebního stejnokroje, jestliže ho bývalý celník v průběhu služebního poměru nosil.

(2) Bývalý celník uvedený v odstavci 1 může nosit služební stejnokroj s odlišujícím označením při

a) slavnostních a společenských příležitostech,

b) pietních aktech, nebo

c) významných slavnostních událostech svého osobního života.

(3) Nemá-li bývalý celník příslušné stejnokrojové součástky nebo doplňky ve svém vlastnictví ze služebního poměru, poskytne mu je celní správa za úhradu; to platí i pro obměňování služebního stejnokroje s odlišujícím označením a jeho doplňků.

§ 12

(1) Na služebním stejnokroji nošeném bývalým celníkem se nosí odlišující označení bývalého celníka, které je umístěno na levém rukávu místo rukávového znaku.

(2) Na služebním stejnokroji s odlišujícím označením nošeném bývalým celníkem se nenosí identifikační číslo ani snímatelný nápis „CELNÍ SPRÁVA“ podle § 4 odst. 2.

(3) Na služebním stejnokroji s odlišujícím označením nošeném bývalým celníkem se nosí nejvyšší hodnostní označení, kterého bývalý celník během služebního poměru dosáhl.

(4) Odlišující označení bývalého celníka tvoří bílý znak Merkura na šedomodrém podkladu. Vyobrazení vzoru odlišujícího označení bývalého celníka je uvedeno v příloze č. 7.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

Vzor odlišující označení bývalého celníka

 

byvaly_celnik.jpg