Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výhodnocení akce CIHELNA - říjen 2017

10. 10. 2017

 

Vyhodnocení Cihelny 2017

 

   Ve čtvrtek 5. října 2017 se na chatě Mysliveckého sdružení v Králíkách uskutečnilo vyhodnocení jubilejního 20. ročníku vojensko – historické vzpomínkové akce „Cihelna 2017“. Pozvání přijali představitelé většiny složek, které se na organizaci této akce podílejí, aby provedli vyhodnotili průběh letošní akce. Hostitelem byl již tradičně Východočeský klub celních veteránů, který byl na jednání zastoupen Jaromírem Vackem a Ladislavem Brůhou.

 

   Krátce po třetí hodině začali přijíždět první účastníci a po drobném občerstvení, které připravily Maruška Šoková a Lída Brůnová, přišlo na řadu vlastní jednání. Vyhodnocení zahájili starostka města Králíky paní Jana Ponocná a ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice plk. gšt. František Hlaváček. Zástupci Armády ČR formou připravené prezentace s komentářem, vyhodnotili organizaci Cihelny 2017. Potom následovaly příspěvky zástupců jednotlivých složek, kteří se vyjádřili jak k přípravě akce, tak jejímu vlastnímu průběhu. Místopředseda VKCV Ladislav Brůha poděkoval za spolupráci zejména Armádě ČR a představitelům města Králíky. Nabídl také spolupráci v roce 2018 a informoval o aktuálním stavu rekonstrukce bývalého objektu celní správy v Horní Lipce. V závěrečném vystoupení plk. gšt. František Hlaváček potvrdil příslib podpory ze strany velení Armády ČR i pro příští rok. Vzhledem k tomu, že on sám ke konci roku 2017 z funkce odchází, dojde zřejmě po 8 letech ke změně na postu řídícího důstojníka akce Cihelna.

 

   Na závěr oficiální části ocenil plk. Hlaváček pamětními medailemi KVV zástupce některých složek, podílejících se na organizaci akce Cihelna. Zástupci města Králíky pak předali ocenění plk. Františku Hlaváčkovi za dlouholetou spolupráci a podporu při zajištění této akce.

 

   Po večeři následovalo tradiční posezení, při kterém se diskutovalo, tentokrát už neformálně, ale především zase o Cihelně. Pokud se týká ročníku příštího, tak v diskuzi zástupci jednotlivých složek vyjádřili v otázce své účasti vesměs mírný optimismus. Pokud jde o účast Východočeského klubu celních veteránů lze předpokládat, že bude zahrnuta do plánu klubové činnosti a schválena na výroční členské schůzi, pokud se podaří dohodnout na osobě, která bude za realizaci naší účasti ochotna přijmout zodpovědnost.

 

    Celní správu ČR zastupoval na vyhodnocení kolega Václav Kánský z CÚ pro Pardubický kraj, který kladně hodnotil spolupráci se všemi složkami a potvrdil zájem o účast na příštím ročníku. Tomu nasvědčuje i osobní účast generálního ředitele CS brig. gen. Milana Poulíčka na letošní Cihelně. Bylo by dobré, kdyby se CS na příštím ročníku prezentovala znovu i formou dynamické ukázky, která bývala tradiční součástí programu .

 

    S výjimkou sobotního dopoledne letošní Cihelně opět přálo počasí a to navzdory původním předpovědím. Pro návštěvníky má vzpomínková akce specifickou atmosféru, přispívá významným způsobem k upevňování historického povědomí a k posilování národní hrdosti a vlastenectví. Pomáhá také k propagaci Armády ČR a všech ozbrojených sborů. Nezanedbatelný je také její přínos pro propagaci Králického regionu, o kterém se díky ní dozvídají tisíce návštěvníků. Velmi oceňujeme, že dvanáct roků k tomu přispívají celníci, včetně východočeských celních veteránů. Věřme, že tomu tak bude i v roce příštím.

 

    Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří nám pomáhali zajistit vyhodnocení letošní Cihelny. Kolegové Matoulek a Daniel svými osobními auty zajistili dopravu potřebného materiálu do místa konání a zpět, Maruška Šoková spolu s Lídou Brůnovou zajistily nákupy, přípravu, výdej stravy a úklid pronajatých prostor před i po ukončení akce; Honza Halbrštát a Láďa Brůha se osvědčili v rolích výčepního i číšníka a Jaromír Vacek pořídil fotodokumentaci.

 

   Vyhodnocení Cihelny 2018 by se mohlo konat opět na Horní Lipce, jejíž zázemí bude VKCV po rekonstrukci k dispozici.

 

Za radu VKCV

Ladislav Brůha, místopředseda

 

 

Náhledy fotografií ze složky Hodnocení Cihelny 2017 - 5.10.2017