Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze Klubu ORLICKO na Horní Lipce

8. 2. 2018

 

Výroční členská schůze Klubu celníků Orlicko

   Na základě pozvání se letošní výroční členské schůze kolegů z KC Orlicko zúčastnili i zástupci VKCV, konkrétně pak místopředseda Ladislav Brůha a kolega Jan Halbrštát. S provozovatelem objektu na Horní Lipce jsme se dohodli, že umožní konání této schůze v prostorách hospodářské budovy.

     V sobotu dne 3. února 2018 jsme se setkali se členy KC Orlicko a vyslechli si aktuální problémy, vztahující se k činnosti jejich klubu, který má aktuálně 11 členů. Nosným bodem programu bylo jednání o další existenci KC Orlicko, kterému se v posledním období nedaří naplňovat záměry, pro které byl založen. Vzhledem k tomu, že pisatel tohoto příspěvku byl jedním ze zakládajících členů KC, ve kterém ukončil členství v roce 2011, bylo cílem naší účasti nabídnout kolegům pomoc a spolupráci, která by vedla k zachování KC Orlicko. Proto se oba zástupci VKCV zapojili do diskuze, která nakonec vyústila do rozhodnutí, že KC Orlicko bude zachován !

     Je třeba otevřeně říci, že staronový předseda Vojta Skalník to nebude mít vůbec lehké. Představa mnohých členů KC, že klub zachrání silný jedinec, který ho vyvede z momentální nečinnosti, není správná. Bez zájmu a opravdové podpory dalších členů, kteří tomu budou ochotni věnovat nemalou část svého volného času, to půjde velice těžko. Proto jsme kolegům pro začátek nabídli možnost spolupráce při akcích organizovaných VKCV a podporu při akcích, které budou organizovat sami. Připravíme návrh dohody o spolupráci, která bude předložena schválení výroční členské schůzi VKCV.

    Na závěr si dovolím vypůjčit část ze vzpomínek dlouholetého předsedy a zakládajícího člena Spolku celníků, kolegy Václava Adama, které byly publikovány v souvislosti s 25. výročím založení Spolku:

      „ Dnes, kdy je mi dopřáno prožívat už 9. rok „zasloužilého odpočinku“, stále, byť jen zpovzdálí sleduji dění v naší profesní organizaci. Jsem rád, že činnost pokračuje i nadále, ale mrzí mne, že mezi mladými není už velký zájem stát se členy této organizace. Místo aby vznikaly nové kluby celníků v rámci republiky, tak postupně zanikají. Činnost Spolku celníků je známa spíš jen jako pomocník, na kterého je možné se obrátit v době, kdy se někdo z kolegů či kolegyň ocitne ve složité životní situaci a požádá o finanční příspěvek z konta Celník v tísni. Mám však obavu, že je to výsledek dnešní konzumní společnosti….“

Tak snad jsme Tě Václave alespoň trochu potěšili a třeba, bude i líp !

 

Za radu VKCV

Ladislav Brůha, místopředseda