Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze VKCV - 24. února 2018

27. 2. 2018

Výroční členská schůze 2018 
    V sobotu 24. února 2018 se na Horní Lipce uskutečnila 7. výroční členská schůze Východočeského klubu celních veteránů. Vlastní VČS předcházelo páteční jednání rady VKCV se členy revizní komise klubu a příprava podkladů. 
   Krátce po deváté hodině se postupně začínali sjíždět členové a příznivci klubu a také pozvaní hosté, pro které byla připravena svačina v podobě ovarových specialit. 
    Předseda VKCV Míla Brandejs zahájil v 10:30 hodin výroční členskou schůzi, na které přivítal hosty:  předsedu Spolku historie colníctva a FS SR Tomáše Achse a člena tohoto spolku Petera Fabiána, předsedu Klubu celníků Orlicko Bc. Vojtěcha Skalníka, zástupce Klubu veteránů Policie ČR Jaromíra Charamzu a Václava Vlčka.a také členy a příznivce našeho klubu. 
   Poté předseda přednesl zprávu o činnosti klubu v roce 2017 a stručně informoval o jednotlivých akcích. Zprávu o činnosti doplnil některými informacemi místopředseda Ladislav Brůha. 
   Následovala zpráva o hospodaření, se kterým seznámil účastníky tajemník rady Jirka Panuš. V dalším období bude mít problematiku hospodaření a financování kompletně na starosti hospodářka Marie Šoková. Zásluhou celé řady členů, příznivců a podporovatelů je naše hospodaření na dobré úrovni. 
    Kolega Panuš informoval o stavu členské základny, kterou aktuálně tvoří 34 členů a 10 oficiálních, registrovaných příznivců klubu. Současně oznámil, že je přítomno 20 členů VKCV a VČS je tímto usnášení schopná. VČS následně projednala přihlášku Zdeňka Bartoše za člena klubu a Bc. Vojtěcha Skalníka za příznivce VKCV. Tím se počet členů zvýšil na 35 a počet příznivců na 11. Vzhledem k rezignaci kolegy JUDr. Josefa Morávka na členství v radě VKCV, byl do rady kooptován Jiří Novoselský a na jeho místo v revizní komisi Tomáš Pinkas. 
   Místopředseda klubu Láďa Brůha představil návrh plánu klubové činnosti na rok 2018, ve kterém zůstávají zachovány všechny tradiční akce, jejichž jsme pořadateli nebo se na jejich pořádání podílíme, včetně 2.ročníku Pochodu Finanční stráže RČS. Předseda VKCV informoval o možnostech účasti na akcích organizovaných jinými organizacemi, na základě jejich pozvání. 
   VČS rovněž schválila novelu Směrnice o hospodaření a výdělečné činnosti a také novelu Klubového řádu VKCV. 
 V následné diskuzi zazněly informace o stavu příprav na jednotlivé akce,   předpoklady pro jejich personální zajištění a financování a řada dalších příspěvků ze strany členů, příznivců a hostů. Následovalo schválení usnesení a závěrečné slovo předsedy klubu. 
    Děkujeme všem, kteří přijali naše pozvání a těšíme se na další setkávání při akcích VKCV. Poděkování patří také těm, kteří VČS připravili a vytvořili nám potřebné zázemí. 
Za radu VKCV:  Ladislav Brůha, místopředseda
Foto: -pnš-

 

Náhledy fotografií ze složky Výroční schůze VKCV 24.02.2018 HL