Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzpomínka ke státnímu svátku Dne vzniku samostatné ČSR

4. 11. 2017

 

Vzpomínkové akce ke státnímu svátku Dne vzniku samostatné ČSR

 

     V sobotu 28. října  2017 zorganizovali členové Východočeského klubu celních veteránů pod záštitou GŘ GŘC a s podporou Krajského úřadu pro Pardubický kraj, vzpomínkové akce při příležitosti 99. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Od roku 2011 se setkáváme v Horním Jelení a v Králíkách, abychom si společně připomenuli vznik společného státu a při této příležitosti uctili památku osobností, které se podílely na organizaci celní služby, finanční stráže i obraně státních hranic. Vedení celní správy bylo tentokrát zastoupeno plk.Lumírem Šatranem, 1. zástupcem GŘ GŘC a vedoucími služebními funkcionáři celních úřadů pro Královéhradecký a Pardubický kraj, plk. Boudou, plk. Junkem a plk. Pražákem. Spolok histórie colníctva a FS SR již tradičně reprezentovali pplk. Ján Ščerbík a kpt. Erika Tengeriová. Naše pozvání přijali také členové Klubu veteránů Policie ČR v čele s Jaromírem Charamzou, koordinátorem pro Pardubický kraj. Tradičními účastníky byli také starostové měst Horní Jelení a Králíky pan Petr Tupec a paní Jana Ponocná a ředitel Muzea K – S 14 Richard Sicha.

 

    V dopolední části jsme v Horním Jelení uctili památku JUDr. Emila Martince. Po státních hymnách v podání smyčcového kvarteta Precordi, následovaly projevy, ve kterých vystupující řečníci Petr Tupec, plk. Šatran a Ján Ščerbík, připomenuli význam této osobnosti pro resort Ministerstva financí a především pro celnictví nově vzniklé Československé republiky. Poté zástupci jednotlivých složek položili kytice u pamětní desky JUDr Martince, umístěné na budově městského úřadu. Po ukončení vzpomínkové akce bylo připraveno pohoštění v budově Městského úřadu a ve 12:45 hod. se účastníci vydali na cestu do Králík.

 

     Vzhledem k probíhající rekonstrukci bývalého objektu celní správy na Horní Lipce, se účastníci přesunuli z Horního Jelení přímo k objektu K – S 14 „ U Cihelny “, kde již od 14:00 koncertovala Dechová harmonie Letohrad. Ve 14:30 hod. pak byla zahájena státními hymnami vzpomínková slavnost na počest příslušníků Finanční stráže, kteří jako členové jednotek Stráže obrany státu položili své životy při obraně Československé republiky v letech 1938 a 1939. Po projevech paní starostky Jany Ponocné, předsedy VKCV Bohumila Brandejse, člena Spolku historie colníctva a FS SR Jána Ščerbíka a ředitele Muzea K – S 14 ing. Richarda Sichy, podložili zástupci jednotlivých složek věnce u repliky hraničního sloupu, který symbolizoval státní hranici. Účastníci vzpomínkové akce mohli při této příležitosti ocenit mimořádnou zručnost pracovníků strojní dílny firmy ISOLIT Bravo Jablonné nad Orlicí, kteří tento nový hraniční sloup vyrobili. Poděkování patří jim a také panu řediteli firmy, který nám sloup předal jako sponzorský dar.

 

    V rámci vzpomínkové akce proběhlo předání pamětních medailí Východočeského klubu celních veteránů. Za dlouhodobou podporu naší činnosti převzali z rukou předsedy našeho klubu bronzovou pamětní medaili plk. Jiří Pražák, plk. Leoš Bouda, nprap. Milan Jireš, členové VKCV npor. Blanka Bžoňková a Jaromír Vacek a v neposlední řadě Pavel Bučil z firmy SOR Libchavy. Následovalo ocenění pamětními medailemi Muzea K-S14, které provedl ředitel ing.Richard Sicha.

 

    Po ukončení vzpomínkové akce se účastníci přesunuli na slavnostní večeři do Penzionu Adlerberg v Králíkách, kde pro ně byla připravená chutná svíčková a další pochoutky. Následovalo posezení s hudebním doprovodem Dechové harmonie Letohrad, posílené o člena veteránského KONTRABANDU Libora Netušila. Krátce po deváté večerní se rozloučili poslední účastníci a odcestovali do svých domovů, případně pokračovali v diskuzi v jiných zařízeních.

 

    Při přípravě a průběhu letošních vzpomínkových akcí nám již tradičně pomohly oba východočeské celní úřady, bez jejichž podpory bychom nemohli akce ve stávajícím rozsahu zajistit. Také letos nás podpořili kolegové z čestné jednotky CÚ Hradec Králové a CÚ Olomouc. Je třeba poděkovat za podporu všem, kteří se podíleli na organizaci vzpomínkových akcí. Děkujeme panu generálnímu řediteli GŘC za převzetí záštity a delegaci plk. Šatrana na tuto akci, ředitelům a služebním funkcionářům celních úřadů pro Pardubický, Královéhradecký a Olomoucký kraj za personální či materiální podporu i osobní účast. Nelze opomenout ani podporu ze strany Krajského úřadu pro Pardubický kraj, města Horní Jelení a Muzea K - S14 U Cihelny.

 

   Přípravu a vlastní průběh vzpomínkových akcí provázelo vesměs deštivé počasí. Je proto třeba mimořádně vyzdvihnout stavební a úklidovou četu, ve které se od čtvrtka až do pondělí vystřídali Petr Daniel, Jarda Doubínek, Láďa Prokopec, Milan Jireš, kterým věkový průměr zvyšovali Míla Brandejs a Láďa Brůha.

 

   Poděkování patří také těm, kteří zajišťovali občerstvení a obsluhu na K – S14 a v penzionu Adlerberg, tedy Marii Šokové, Lídě Brůnové, Daně Vágnerové, Pavlu Schauerovi, Jirkovi Žďárskému a Honzovi Halbrštátovi. Děkujeme všem, kteří přijali naše pozvání a svojí účastí přispěli ke zdárnému průběhu oslav.

 

    V příštím roce si budeme připomínat 100. výročí vzniku samostatné ČSR. Vzhledem k tomu, že nejvyšší představitelé obou, dnes již samostatných států, deklarovali podporu při organizaci akcí, připomínajících tuto historickou událost, věříme, že i Celní správa ČR opět podpoří tyto vzpomínkové akce na nejvyšší úrovni. Tak tomu ostatně bylo vždy od jejich premiéry v roce 2011 a jsme přesvědčeni, že význam osobnosti JUDr. Emila Martince přesahuje region, ve kterém se narodil. Stejně tomu je i v případě vzpomínky na příslušníky Finanční stráže, kteří položil své životy na celém úseku tehdejších státních hranic.

http://www.vkcv.estranky.cz/fotoalbum/horni-jeleni---28.-rijna-2017-dopoledne/


http://www.vkcv.estranky.cz/fotoalbum/pechotni-srub-k-s14---28.-rijna-2017-odpoledne/


http://www.vkcv.estranky.cz/fotoalbum/spolecensky-vecer---28.-rijna-2017/

 

Těšíme se tedy na setkání dne 27. října 2018 v Horním Jelení a v Králíkách na vzpomínkových akcích při příležitosti 100. výročí vzniku ČSR.

 

Za radu VKCV:  Ladislav Brůha, místopředseda