Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzpomínka na Arnošta Hrada

7. 4. 2014

            (podrobnosti o jeho osobě jsou v samostatném materiálu
                               na těchto webových stránkách)

   V sobotu 5. dubna 2014 se krátce po poledni  sešli před pěchotním srubem K - S 14 „ U cihelny “ v Králíkách členové Východočeského klubu celních veteránů, Vojensko – historického klubu SOS Třebechovice, Vojenského veteránského klubu Letohrad,  Československé obce legionářské z Ústí nad Orlicí a naši přátelé z Muzea K–S 14, abychom si společně připomenuli 100. výročí narození četaře Arnošta Hrada. Na základě dlouhodobé spolupráce mezi VKCV a K - S14 došlo k vzájemné dohodě, že celničtí veteráni převezmou nad touto akcí záštitu a zajistí její průběh. Pozvali jsme také hejtmana Pardubického kraje pana Martina Netolického, který naše pozvání přijal a vzpomínky se zúčastnil.

   Účastníky vzpomínkového setkání přivítal člen rady VKCV, emeritní celní rada Ladislav Brůha. V následujících krátkých projevech připomenuli význam objektivního připomínání historie našeho regionu a s ní souvisejících událostí v období před druhou světovou válkou ředitel muzea K - S 14 ing. Richard Sicha, předseda VKCV plk. v.v. Bohumil Brandejs a hejtman JUDr. Martin Netolický. Následně se účastníci přemístili do podzemních prostor srubu,  kde je umístěna busta četaře Hrada a expozice o jeho osobě. Zástupci jednotlivých složek uctili jeho památku položením věnců a prohlídkou vystavovaných dokumentů a materiálů. Ing. Richard Sicha velmi zajímavým a poutavým způsobem okomentoval nejenom vystavované dokumenty vztahující se k životu a úmrtí četaře Arnošta Hrada, ale také exponáty, zachycující situaci na Králicku v předválečném období.

    Po ukončení vzpomínkového aktu se účastníci přesunuli do objektu celní správy na Horní Lipce, kde bylo připraveno drobné pohoštění. Po konzumaci výborné domácí zelňačky s klobásou z dílny Marušky Šokové a Lídy Brůnové a doplnění tekutin, probíhala téměř dvouhodinová diskuze. Probírala se mimo jiné i příprava stálé expozice  „ Historie celnictví na Králicku “,  která by měla být umístěna v budově gymnázia v Králíkách a bude součástí projektů Muzea K - S 14. VKCV poskytne pro tuto expozici materiály od svých členů a také finanční podporu. Byla diskutována i další budoucnost objektu Horní Lipka, u kterého probíhají potřebné administrativní úkony související s převodem do majetku Pardubického kraje. Pan hejtman ujistil přítomné, že si velmi váží činnosti VKCV a předpokládá vzájemnou spolupráci, která by se měla ještě více prohloubit zejména v případě převzetí Horní Lipky krajem. Nyní je třeba, aby proces předání byl co nejrychlejší, aby objekt začal žít pravidelným provozním životem. Při ukončení setkání všichni účastníci zdůraznili odhodlání pokračovat v akcích, při kterých je prezentována historie naší republiky či historie profesní a také ve vzájemné spolupráci.

    Zástupci VKCV si velmi cení možnosti podílet se na uspořádání výše uvedené vzpomínkové akce. Mimořádně si vážíme obětavé a nezištné práce členů historických klubů, Muzea K - S 14 a všech, kteří se historií našeho kraje zabývají, neboť z vlastní zkušenosti víme, že úcta k historii se momentálně příliš nenosí a to zejména když to něco stojí. I kdyby si všichni návštěvníci expozic na K - S 14, kteří do prostor muzea někdy vstupují s podivem nad tím, proč byly na hranicích s Polskem budovány pevnosti, odnesli odpověď jenom na tuto otázku, tak je to neocenitelný přínos do budoucnosti. Děkujeme také všem, kteří nám s přípravou a průběhem akce pomáhali.
                                                               Rada VKCV
Horní Lipka
7. dubna 2014