Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzpomínka na JUDr Jiřího Brože

2. 12. 2018

Vzpomínka na JUDr Jiřího Brože

 

V odpoledních hodinách dne 30. listopadu 2018 položili zástupci Východočeského klubu celních veteránů z Prostřední Lipky (předseda Brandejs, tajemník Panuš) na hrob generálního ředitele Ústřední celní správy JUDr Jiřího Brože, tak jako každoročně vzpomínkový věnec. Tentokráte se této akce zúčastnili i představitelé města Horní Jelení rodiště nestora čs. celnictví Dr Emila Martince a to starosta p. Petr Tupec a místostarostka Simona Poláková.

 

 

 

Dr Jiří Brož za dobu svého dlouholetého působení v celní správě se pro několik generací celníků stal pojmem, tak jako Dr Martinec pro celní úředníky z časů I. ČSR. Dr Brož byl celníkem s velkým „C“ a jak sám, se sobě vlastní skromností a elegancí při přebírání ocenění Světové celní organizace uvedl, že má v občanském průkazu o průběhu zaměstnání jen dvě razítka – obě mu „vtiskla“ celní správa. První při nástupu (1955 Ministerstvo zahraničního obchodu, od 1. ledna 1958 Ústřední celní správa) a druhé při jeho odchodu do důchodu (20. února 1991) po předchozím uvolnění pro práci Federálního MZO v zahraničí. V letech 1977 a 1978 po dvě funkční období byl presidentem Rady pro celní spolupráci (dnešní WCO). V čele celní správy stál celých 22 let ve funkci generálního ředitele.

  Dr. Jiří Brož svou osobností a přirozenou autoritou se velkou měrou podílel na začlenění celní správy do soustavy státních orgánů. Pro svoji odbornou znalost, jazykovou vybavenost a pracovitost byl uznáván nejenom v naší Československé republice, ale i v zahraničí.

  Dr. Brož měl velice vřelý vztah k východočeskému regionu. V Hradci Králové studoval a měl zde mnoho přátel – spolužáků. Rád se také scházel se svým „bojovníkem“ z vojny již dávno zesnulým našim kolegou Josefem Benešem a vždy se přeli, kdo komu na vojně velel. Miloval Orlické hory a Zdobnici, kde rád organizoval i zahraniční jednání. Při návštěvě generálního ředitele Francouzské celní správy, Izraele a vysokých představitelů Kanadské celní správy v našem regionu všichni vzpomínali na zásluhy a vysokou odbornost a mezinárodní přehled právě dr. Brože. Byla to velká a celosvětově uznávaná celnická osobnost.

Měl vřelý vztah k celní historii a kolegů z řad celních veteránů se opravdově vážil. Patřil k zakladatelům celnického muzea v Brně, které se však bohužel nedočkalo otevření.

  I v době, kdy byl již v důchodu, se stále zajímal o dění v celní správě. Nikdy nezapomněl na své celníky a často se objevoval v Celní škole v Jíloviště, kde jsem se ním mnohokráte setkal a vedl diskuzi o celní historii. Těžce nesl rozdělení federálního státu a tedy i celní správy, kterou tolik let budoval a stále zdokonaloval. Vždy věděl, co je možné a co je uskutečnitelné a s čím se musí ještě počkat na budoucí období.

emeritní celní inspektor

Panuš Jiří

kurátor sbírek Východočeského památníku celnictví

 

foto: -pnš-