Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzpomínková akce ke 100. výročí vzniku samostatné ČSR u pěchotního srubu K-S14 v Králíkách

4. 11. 2018

 

Vzpomínková akce ke 100. výročí vzniku samostatné ČSR

u pěchotního srubu K-S14 V Králíkách

V sobotu 26. října 2018 zorganizovali členové Východočeského klubu celních veteránů s podporou Krajského úřadu pro Pardubický kraj, vzpomínkovou akci na padlé příslušníky Finanční stráže při příležitosti 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Od roku 2011 se setkáváme v Králíkách u pěchotní srubu K – S14 „ U Cihelny“, abychom si připomenuli vznik samostatného státu, uctili památku a hrdinství našich předchůdců, kteří zejména v letech 1938 – 1939, položili své životy při obraně hranic ČSR. Této vzpomínkové akci předcházela dopolední vzpomínková akce v Horním Jelení, odkud se řada účastníků přesunula do Králík, kde je tradičně krátkým koncertem přivítala Dechová harmonie Letohrad

Vzpomínková akce byla zahájena budíčkem v podání trubače Libora Netušila a státní hymnou ČSR v původní verzi. Poté místopředseda VKCV Ladislav Brůha přivítal oficiální hosty. Celní správa ČR byla tentokrát zastoupena vedoucími služebními funkcionáři celních úřadů pro Královéhradecký a Pardubický kraj, plk. Junkem a plk. Renátou Dernerovou a mjr. Adamem Synkem.. Spolok histórie colníctva a FS SR reprezentovali pplk. Ján Ščerbík, kpt. Erika Tengeriová, pplk.Marcel Šuštiak, plk.v.v. Peter Fabián a mjr.v.v. Vít Vytřísal. Naše pozvání přijali také členové Klubu veteránů Policie ČR Jaromír Charamza, koordinátor pro Pardubický kraj a Václav Vlček. Tradičními účastníky byli také starostové měst Horní Jelení a Králíky Petr Tupec a Jana Ponocná a ředitel Muzea K – S 14 Richard Sicha.

Mezi pozvanými hosty byli také předseda Klubu celníků Orlicko Vojta Skalník, jeho předchůdce Martin Šesták a také předseda Klubu celních vysloužilců Slezska Láďa Vallo. Premiérově se letos zúčastnili kolegové z Československé obce legionářské -Jednota Frýdek Místek v čele s místopředsedou Martinem Benkem, Viliamem Kalinčíkem a naším příznivcem Zdeňkem Mamulou.

Poté účastníky přivítala starostka Města Králíky paní Jana Ponocná, která v následujícím, velmi pěkném projevu připomenula historickou úlohu Finanční stráže při ochraně a obraně hranic Československé republiky. Ocenila také činnost Východočeského klubu celních veteránů a spolupráci s námi po celou dobu výkonu své funkce. Vzhledem k tomu, že její angažmá ve veřejném životě končí, převzala následně z rukou předsedy VKCV Bohumila Brandejse zlatou pamětní medaili našeho klubu a poděkování za dlouhodobou spolupráci a podporu naší činnosti.

Po projevech předsedy VKCV Bohumila Brandejse, místopředsedy Spolku historie colníctva a FS SR Jána Ščerbíka a ředitele Muzea K – S 14 ing. Richarda Sichy, podložili zástupci jednotlivých složek věnce u repliky hraničního sloupu, který symbolizoval státní hranici. Postupně to byli zástupci obou východočeských celních úřadů, starostové měst Králíky a Horní Jelení, předsedové VKCV a Spolku colníkov a FS SR,veteráni Policie ČR a zástupci ČSOL Jednota Frýdek Místek.

V rámci vzpomínkové akce proběhlo předání pamětních medailí Východočeského klubu celních veteránů. Z rukou předsedy KCV převzali:

  • Bronzovou medailí za dlouholetou a nezištnou spolupráci při zajišťování akcí organizovaných VKCV - Karel Adámek, Radovan Mužík, Miloslav Vraštil, Rosťa Bittner a Tomáš Pinkas ;

  • Stříbrnou medailí za výrazný osobní podíl na vzájemné spolupráci mezi VKCV a Spolkem historie colníctva a FS SR Tomáš Achs, předseda Spolku histórie colníctva a Finančnej správy SR - medaili převzal místopředseda Ján Ščerbík ;

  • Zlatou medaili pan Petr Tupec, starosta Města Horní Jelení za dlouholetou podporu při organizaci vzpomínkových akcí v Horním Jelení a v Králíkách, Ing. Richard Sicha, ředitel Muzea K – S14 za mimořádné osobní zásluhy při propagaci historie celnictví a Finanční stráže RČS, realizaci expozice Východočeský památník celnictví a dlouhodobou spolupráci s VKCV a plk. Ján Ščerbík, místopředseda Spolku histórie colníctva a FS SR za dlouholetou spolupráci s VKCV a pomoc při organizování akcí připomínajících historii celnictví a Finanční stráže RČS ;

Po té následovalo ocenění¨medailemi Muzea K-S14, které z rukou ředitele muzea převzali paní Jaroslava Synková, paní Zdeňka Matějková a pplk. v.v. Marcel Šuštiak.

Krajský úřad Pardubice, Město Horní Jelení a Východočeský klub celních veteránů se při příležitosti 100. výročí vzniku ČSR a blížícího se 150. výročí narození JUDr. Emila Martince, rozhodli ocenit upomínkovými plaketami osobnosti, které se podílely na vzniku tradice vzpomínkových akcí v Horním Jelení a v Králíkách a osoby, které nám pomáhají při udržování této tradice. Z rukou starosty Petra Tupce a předsedy VKCV Bohumila Brandejse převzali ocenění :


 

pplk. Marcel Šuštiak

člen Spolku historie colníctva a Finančnej správy SR

plk.v.v. Peter Fabián

člen Spolku historie colníctva a Finančnej správy SR

kpt. Erika Tengeriová

člen Spolku historie colníctva a Finančnej správy SR

Ing. Ladislav Vallo

předseda Klubu celních vysloužilců Slezska

Jiří Novoselský

člen rady Východočeského klubu celních veteránů

Jaromír Vacek

člen Východočeského klubu celních veteránů

npor. Blanka Bžoňková

Celní úřad pro Královéhradecký kraj , člen VKCV

kpt. Libor Netušil

Generální ředitelství cel Praha

por.Jitka Fajstavrová

tisková mluvčí Celní úřad pro Královéhradecký kraj

por. Václav Kánský

tiskový mluvčí Celní úřad pro Pardubický kraj

Milan Jireš

Celní úřad pro Pardubický kraj

Jaroslav Doubínek

Celní úřad pro Pardubický kraj

Iveta Maixnerová

Celní úřad pro Pardubický kraj, člen VKCV

Zdeněk Zídka

Badatel - historik Rychnov nad Kněžnou

Pavel Bučil

řidič SOR Libchavy

Milan Línek

Vojensko-historický klub SOS 1 Třebechovice p. Orebem

JUDr. Miloslav Král

Klub celních veteránů Jíloviště, příznivec VKCV

Ladislav Brůha

místopředseda Východočeského klubu celních veteránů


 

Následně převzal místopředseda VKCV Ladislav Brůha čestné uznání Klubu veteránů Policie ČR, které mu předal krajský koordinátor Jaromír Charamza.

Večerkou v podání Libora Netušila a poděkováním místopředsedy našeho klubu účastníkům vzpomínkové akce, byl ukončen oficiální program. Dechová harmonie Letohrad pak několika skladbami přispěla k úspěšnému závěru, stejně jako bezplatná nabídka teplých či teplotvorných nápojů a domácích zákusků zajištěná naším klubem. Oficiálně pozvaní hosté a organizátoři se po ukončení vzpomínkové akce přesunuli do areálu bývalého Oddělení Finanční stráže v Prostřední Lipce, kde byla připravena slavnostní večeře.

Při přípravě a průběhu letošních vzpomínkových akcí nám již tradičně pomohly oba východočeské celní úřady, bez jejichž podpory bychom nemohli akce ve stávajícím rozsahu zajistit. Děkujeme ředitelům pro Pardubický kraj, plk. Mgr. Jiřímu Pražákovi a pro Královéhradecký kraj plk. Mgr. Leoši Boudovi za personální či materiální podporu. Služebním funkcionářů obou celních úřadů za osobní účast, kterou přispěli k důstojnému průběhu vzpomínkových akcí. Děkujeme za podporu Krajskému úřadu pro Pardubický kraj, městu Horní Jelení a za pomoc našim přátelům z Muzea K - S14 „ U Cihelny“ .

Přípravu na vzpomínkovou akci provázelo chladné podzimní počasí a na závěr také deštivé počasí. Je proto třeba mimořádně vyzdvihnout stavební a úklidovou četu, ve které se od čtvrtka až do pondělí postupně vystřídali Petr Daniel, Jarda Doubínek, Láďa Prokopec, Milan Jireš, Karel Kulhánek, Jirka Novoselský, Míla Brandejs a Zděnek Bartoš. Za nezištnou pomoc děkujeme manželům Jitce a Pavlu Šnýdrovým, Poldovi Kelnarovi a našim členům, Honzovi Halbrštátovi, Blance Bžoňkové, Rosťovi Biitnerovi, Tomáši Pinkasovi, Marii Šokové a Ivetě Maixnerové. Poděkování patří také fotografům Jaromírovi Vackovi a Jirkovi Panušovi, stejně tak kuchařkám Lence Gabrisové, Lídě a Lucii Brůnovým.

Mimořádně si vážíme účasti slovenských kolegů, zástupců Československé obce legionářské z Frýdku Místku a Klubu celníků Orlicko. Děkujeme všem, kteří přijali pozvání organizátorů vzpomínkových akcí v Horním Jelení i v Králíkách a těšíme se na setkání 26.října 2019 při oslavách 101. výročí vzniku samostatné Československé republiky.

Za radu VKCV - Ladislav Brůha, místopředseda

 

 

Náhledy fotografií ze složky 100 let před K-S 14 foto: M.Wecker