Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzpomínková akce ke 100. výročí vzniku samostatné ČSR v Horním Jelení

4. 11. 2018

 

Vzpomínková akce ke 100. výročí vzniku samostatné ČSR v Horním Jelení

V sobotu 27.října 2018, zorganizovali členové Východočeského klubu celních veteránů ve spolupráci s městem Horní Jelení a s podporou Krajského úřadu pro Pardubický kraj, vzpomínkovou akci při příležitosti 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Od roku 2011 se setkáváme v Horním Jelení, abychom si společně připomenuli vznik společného státu a při této příležitosti uctili památku osobnosti JUDr. Emila Martince.

V deštivém sobotním dopoledni byla v 10.00 hodin zahájena oslava 100. výročí vzniku společného státu, jejíž součástí je také uctění památky JUDr. Emila Martince, zdejšího rodáka, prvního odborového přednosty ministerstva financí a významného organizátora celní služby nově vzniklé ČSR. Po budíčku trubače Libora Netušila a státních hymnách v podání Litomyšlského symfonického orchestru a dětských pěveckých sborů, přivítal místopředseda VKCV Ladislav Brůha, hosty vzpomínkové akce, mezi kterými nechyběli hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a senátor Radko Martínek. Celní správa ČR byla tentokrát zastoupena vedoucími služebními funkcionáři celních úřadů pro Královéhradecký a Pardubický kraj, plk. Junkem a plk. Renátou Dernerovou a mjr. Adamem Synkem. Finanční správu SR a Spolok histórie colníctva a FS SR reprezentovali pplk. Ján Ščerbík, kpt. Erika Tengeriová, pplk.Marcel Šuštiak, plk.v.v. Peter Fabián a mjr.v.v. Vít Vytřísal. Klub celníků Orlicko byl zastoupen předsedou Vojtěchem Skalníkem a jeho předchůdcem Martinem Šestákem. Naše pozvání přijali také členové Klubu veteránů Policie ČR: Jaromír Charamza, koordinátor pro Pardubický kraj a Václav Vlček. Tradičními účastníky byli také starostové měst Horní Jelení a Králíky Petr Tupec a Jana Ponocná a ředitel Muzea K – S 14 Richard Sicha. Mezi dalšími významnými hosty byli Ondřej Vašátko, ředitel FÚ pro Pardubický kraj, Robert Hofman, ředitel FÚ pro Královéhradecký kraj, plk. Jan Švejdar, ředitel KŘ PČR Pardubického kraje, plk. Jiří Karásek, nám. ředitele KŘ PČR Královéhradeckého kraje, plk. Josef Jelínek , nám. ředitele HZS Pardubického kraje, MUDr. Igor Paar, ředitel ZZS Pardubického kraje, plk. Josef Pšenička, ředitel věznice Pardubice, plk. Petr Holý, ředitel KVV Pardubice, Martin Benek, místopředseda ČSOL Jednota Frýdek Místek, Ladislav Vallo předseda Klubu celních vysloužilců Slezska a celá řada dalších.

Poté následovaly projevy, ve kterých vystupující řečníci Petr Tupec, Martin Netolický, Bohumil Brandejs a Ján Ščerbík, připomenuli 100. výročí vzniku samostatné ČSR a odkaz jejich zakladatelů budoucím generacím. Všichni také zdůraznili význam osobnosti JUDr. Martince, nejen pro resort Ministerstva financí a pro celnictví nově vzniklé Československé republiky. Poté zástupci jednotlivých složek položili kytice a věnce u pamětní desky JUDr Martince, umístěné na budově městského úřadu.

Součástí oslav státního svátku bylo také předání pamětních plaket JUDr Emila Martince, navrženým osobnostem, které se zasloužily o založení tradice vzpomínkových akcí v Horním Jelení, dále osobnostem, které se podílejí na rozvoji našeho kraje a v neposlední řadě osobnostem, které se významně podílejí na činnosti VKCV, nebo náš klub podporují. Z rukou pana hejtmana Netolického, pana starosty Tupce a předsedy VKCV Bohumila Brandejse, převzali ocenění


 

Jméno a příjmení

Funkce, instituce, úřad

ing. Richard M. Sicha

ředitel Muzeum K-S14 Králíky a Východočeského památníku celnictví v Králíkách

Vladek Vácha

provozovatel Muzea Vysoký Kámen v Králické pevnostní oblasti

Ing. Robert Hofman

ředitel Finančního úřadu Hradec Králové

Ing. Ondřej Vašátko

ředitel Finančního úřadu Pardubice

plk.Jan Švejdar

ředitel Krajského ředitelství policie Pardubice

plk. Marcel Daníček

nám.ředitele Krajského ředitelství policie Pardubice

plk. Jiří Karásek

nám.ředitele Krajského ředitelství policie Hr.Králové

Renata Kaňková

nám.ředitele Krajského ředitelství policie Pardubice

Jana Ponocná

starostka Města Králíky

Petr Tupec

starosta Města Horní Jelení

Jan Petraš

bývalý místostarosta Města Horní Jelení

Jana Šmidberská

Městský úřad Horní .Jelení

Ing. Blahoslav Novotný

kronikář Města Horní Jelení

plk. Aleš Černohorský

nám. krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Pardubice

plk. Josef Jelínek

nám. krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Pardubice

plk.Jaroslava Černá

nám. krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Pardubice

Josef Bidmon

starosta Krajského sdružení hasičů Pardubice

Josef Syrůček

Krajské sdružení hasičů Pardubice

Pavel Černohous

Krajské sdružení hasičů Pardubice

Jan Soural

starosta Okresního sdružení hasičů Svitavy

Bohuslav Cerman

starosta Okresního sdružení hasičů Pardubice

plk. Josef Pšenička

ředitel Věznice Pardubice

plk.Petr Holý

ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice

pplk. Vojtěch Chaura

zást. řed. Krajského vojenského velitelství Pardubice

mjr.Michael Hylák

Krajské vojenské velitelství Pardubice

mjr. Vlastimil Polívka

Krajské vojenské velitelství Pardubice

kpt. Jiří Hudec

velitel pěší roty aktivních záloh KVV Pardubice

JUDr.Martin Netolický

hejtman Pardubického kraje

Mgr. Radko Martínek

senátor

Ing. Aleš Boňatovský

ved.odd. krizového řízení Krajského úřadu Pardubice

JUDr.Miroslav Mocek

ved. odboru Krajského úřadu Pardubice

MUDr. Igor Paar

ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického . kraje

Ing.Ladislava Kratochvílová

náměstkyně ředitele Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje

brig.gen.v.v. Petr Kašpar

Petr Kašpar člen Východočeského klubu celních veteránů

Ing.Marcel Šuštiak

člen Spolku historie colníctva a Finančnej správy SR

pplk. Ján Ščerbík

Kancelária prezidenta Finančnej správy SR

Bohumil Brandejs

předseda Východočeského klubu celních veteránů

Jiří Panuš

tajemník Východočeského klubu celních veteránů

Marie Šoková

hospodářka Východočeského klubu celních veteránů

Mgr Simona Hornochová

příznivec Východočeského klubu celních veteránů

Mgr.Martin Šesták

bývalý předseda Klubu celníků Orlicko

nprap.Michaela Urbanová

Celní úřad Hradec Králové, člen VKCV


 

Rada VKCV se při příležitosti tohoto významného výročí rozhodla ocenit zlatou pamětní medailí našeho klubu JUDr. Martina Netolického, hejtmana Pardubického kraje, za mimořádnou osobní angažovanost při záchraně a následné rekonstrukci objektu bývalého Oddělení Finanční stráže v Prostřední Lipce a trvalou podporu činnosti VKCV.:

  • npor. Jaromír Charamza, koordinátor Klubu veteránů Policie ČR pro Pardubický kraj , předal pamětní medaili klubu policejních veteránů panu hejtmanovi Martinovi Netolickému

  • plk. Jan Švejdar, ředitel KŘ Policie Pardubického kraje, předal medaili ředitele panu Petrovi Tupcovi, starostovi města Horní Jelení za významnou, aktivní a dlouhodobou spolupráci

Po večerce trubače Libora Netušila a písni „ Proč bychom se netěšili“ v podání Litomyšlského symfonického orchestru a dětských sborů, následovalo poděkování místopředsedy VKCV účastníkům a organizátorům, kterým byl oficiální program vzpomínkové akce ukončen.

Po ukončení vzpomínkové akce bylo připraveno pro oficiální hosty pohoštění ve velkém pártystanu a další účastníci si mohli pochutnat na bezplatném občerstvení v celé řadě stánků. Hosté, kteří měli v programu účast na odpolední vzpomínkové akci v Králíkách, postupně odjížděli a ve 12:45 odjela autobusem poslední část.

Letošní oslavy státního svátku v Horním Jelení se mimořádně vydařily, byť nám počasí nepřálo. Veliké poděkování patří pracovníkům Městského úřadu Horní Jelení a panu starostovi Petru Tupcovi, kteří ve spolupráci s místními sdruženími a spolky připravili všem účastníkům krásné zážitky. Obdiv zaslouží také občané města, kteří navzdory nepříznivému počasí přišli ve velikém počtu. Děkujeme za tradiční podporu našemu panu hejtmanovi Martinovi Netolickému. Blahopřání k ocenění a poděkování za přijetí pozvání na tuto akci patří všem oficiálním hostům. Velmi si vážíme také účasti a spolupráce slovenských kolegů. Všichni se nepochybně těšíme na vzpomínkovou akci ke 101. výročí vzniku společného státu. Tak tedy nashledanou 26. října 2019 v Horním Jelení.


 

Za radu Východočeského klubu celních veteránů

plk. v.v.Ladislav Brůha , místopředseda

 

Fotoalbum:

100 let vzniku RČS - Horní Jelení 27.X.2018

foto: -pnš-