Jdi na obsah Jdi na menu
 


XIII. Konference policejních historiků 18. - 20. října 2018

29. 10. 2018

XIII. Konference policejních historiků

 Konference policejních historiků je tradičním mezinárodním setkáním.V areálu někdejšího kláštera augustiniánů kanovníků při kostele Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého se potkali profesionální i amatérští historici, fanoušci kteří se zajímají dějinami bezpečnostních sborů i studenti střední policejní školy.
 V rámci těchto konferencí zazněla řada přednášek, které jsou volně přístupny široké veřejnosti.
     Na již tradiční XIII. konferenci dostali pozvání i amaterští badatelé Jirka Panuš a Bohumil Brandejs z řad členů Východočeského klubu celních historiků z Horní Lipky. Ve třech dench (18. - 20. října 2018 Muzeum Police ČR Praha)  zaznělo na třicetšest  zajímavých příspěvků především z oblasti dějin policie.Mezi přednášejícími bylo možné nalézt řadu profesionálních i amatérských historiků, spisovatelů a publicistů, kteří se věnují dějinám, spojenými s bezpečnostními sbory a to nejen  na našem území.  K přednášejícím  patřili i pro nás známí pánové pplk. v.v. Mgr. Radek Galaš – Jan Klenner – první padlý policista v roce 1938,  mjr. v.v. Bc. Miloš Vaněček – s výstavbou budovy policejního ředitelství v Bartolomějské,  PhDr Miloslav Hus ze Západočeského muzea z Plzně a Ing. Zbyšek Šustek CSc ze Slovenské akademie věd, a  který v srpnu roku 2011 přednášel na II. Workshopu celní historie na Horní Lipce.
     Zajímavým bodem hned v úvodu programu byl křest Almanachů příspěvků XI. a XII. Konference policejních historiků, které se uskutečnili v Muzeu Policie České republiky v letech 2016 a 2017. Oba obsahují téměř 500 stránek velkého formátu s černobílými i barevnými obrázky. Pozoruhodné na nich je, že byly vydány v počtu 500 výtisků a jsou neprodejné. Mají zdarma sloužit všem zájemců o historii.
   V Almanachu z XI. Konference na str. 50 – 80 najdeme zpracované hodnostní označení a uniformy československé a české celní správy – část II (1948-2014) Tuto část celnické historie zpracoval p. PhDr . Miloslava Hus ze Západočeského policejního muzea z Pzně a tato práce je doplněna více než 30-ti černobílými a barevnými obrazy a tabulkami.
     O vydání obou Almanachů se zasloužil JUDr. Ing. Jiří Nováček – první náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezepečnosti a policejního vzdělávání a na poslední straně obou Almanachů výzva Policii České republiky, nad kterou bychom se měli i my celníci zamyslet …
Policie ČR !

My profesionálmní i amatérští historici, policisté i civilisté.
Zde Ti dáváme svoje vědomosti, znalosti a dovednosti.
Dáváme Ti je a nechceme za to nic.
Chceme pouze aby sis vážila a tohoto našeho díla,
aby sis vážila této naší práce a především aby sis vážila svoji vlastní historie.
Šiř dál tato naše zjištění a objevy, ukazuj jak bohatou historii máš
a především podněcuj a vzdělávej !!!
Jen tak se staneš skutečně hrdým sborem,
jako tomu bylo v dobách našich dědů.

emeritní celní inspektor
Jirka Panuš
správce depozitáře Muzea K-S 14 a Východočeského památníku celnictví
 v Králíkách.


Poznámka:
   Od 18. října 2018 vystavuje Muzeum Policie ČR unikátní odznaky Stráže obrany státu. Jedná se o šest jediných dosud známých existujících originálů odznaků, vyrobených v roce 1938 firmou Karnet a Kyselý. Odznaky pro výstavu zapůjčil Národní archiv a budou vystaveny do konce roku 2018